torsjö live

Ballingslövs skola riskerar nedläggning

Ballingslövs skola riskerar nedläggning

Ballingslövs skola är på väg att mista sitt mellanstadium. Enligt förslaget, som verkar ha stöd i alla politiska block, erbjuds de sju eleverna från och med vårterminen skolskjuts till Farstorps skola.

– Bakgrunden är kraftigt vikande elevtal i Ballingslöv, säger skolchef Rolf Bengtsson.

På sikt kan hela skolans existens vara hotad, om inte fler föräldrar väljer att låta sina barn gå i Ballingslövs skola. Det finns gott om barn i byn, men hela 20 av dem går nu i skolor på annat håll.

Idag går bara tre elever i årskurs fyra och fyra elever i årskurs fem i Ballingslöv. Den enda elev som fanns i sexan valde redan när höstterminen startade att flytta till en skola nära sin nuvarande bostad, i Hässleholm.

Det finns ingen exakt lägsta gräns för hur många barn en skola måste ha.

– Men det är svårt att bedriva en stimulerande undervisning med alltför få barn, säger Rolf Bengtsson.

Han berättar att Ballingslövs skola hade 50 elever läsåret 2011-2012. I år har antalet minskat till 27 elever.

Fritt skolval utarmar byskolan

Eleverna från både Farstorp och Ballingslöv hänvisas i första hand till högstadium i Hästveda. Men det fria skolvalet gör att de kan välja annan skola. Familjer som bor närmare Hässleholm väljer ofta Stoby skola från början och går sedan vidare till Läredaskolans högstadium. Andra väljer en friskola.

Bara 4 av de 24 mellanstadieelever som bor inom upptagningsområdet går i Ballingslövs skola denna termin. Det är enligt Rolf Bengtsson en mindre andel än i någon annan skola i kommunen. Tre av de sju eleverna på skolan kommer från andra orter.

De yngre barnen är fler, årskurs F-3 har i år 20 elever. På förskolan är det så gott om barn att en ny modulbyggnad placerats här i väntan på att en ny förskola ska byggas.

Vårdnadshavarna till mellanstadieeleverna inbjöds den 24 oktober till ett möte med Rolf Bengtsson, rektor Kristina Liljeström och politiker från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, ordförande Stefan Larsson (M) och andre vice ordförande Joachim Fors (S). Vice ordförande Camilla Nordström (SD) hade förhinder, men har tidigare varit med i samtalen om förslaget i arbetsutskottet.

Föräldrarna uppmanades titta på alternativ för sina barns skolgång och återkomma med önskemål vid ett nytt möte den 11 november. De erbjöds också att innan dess göra studiebesök på kvällstid på Farstorps skola. Fritidshem kommer fortsatt att erbjudas i Ballingslöv även för de elever som flyttar.

Även F-3 kan flytta

Rolf Bengtsson berättar att eftersom flera av mellanstadiebarnen har syskon i F-3 kan de yngre barnen också erbjudas flytt till Farstorp. På sikt finns det givetvis en risk att hela skolan försvinner från Ballingslöv.

– Om samma mönster fortsätter ser det inte ljust ut för skolans fortlevnad, säger Rolf Bengtsson.

Han utesluter dock inte att mellanstadiet kan återuppstå om elevantalet snabbt ökar igen.

I ett brev till samtliga vårdnadshavare i helgen skriver han att han att det i nuläget inte finns något politiskt intresse eller stöd för att lägga ner skolan, men att han inte kan utesluta att en förändring i Ballingslövs skola så småningom kommer att leda till “en förändring av upptagningsområdena”.

I minnesanteckningar från mötet den 24 oktober är formuleringen istället att F-3 är kvar “på kort sikt”.

Inga beslut alls är fattade hittills.

Bra dialog enligt politiker och tjänstemän

– Vi ville ha dialog med vårdnadshavarna, det är angeläget att börja i rätt ända, säger Rolf Bengtsson.

Men nu är det ont om tid. Förslaget kommer att tas upp i barn- och utbildningsnämnden den 21 november. Då behövs ett beslut om förändringen ska genomföras redan till vårterminens start.

– Hur vi går vidare beror på vad som händer på nästa möte i Ballingslöv. Tanken är att det ska leda fram till ett politiskt beslut. Om de flesta motsätter sig så ligger bollen ändå hos politikerna. Men man blir ändå gladare som politiker och tjänsteman om folk känner sig delaktiga, säger Rolf Bengtsson.

Både han och politikerna tyckte att det var ett bra första möte.

– Det var ett bra samtalsklimat med relevanta frågor och funderingar, säger Rolf Bengtsson.

Chock för oförberedda föräldrar

Vårdnadshavarna fick inte veta i förväg vad mötet handlade om.

– Men när det var möte med den politiska ledningen hade de nog ändå räknat ut att det gällde något om skolans framtid, säger Rolf Bengtsson.

Föräldrar beskriver däremot informationen som en chock. En förälder berättar att frågan om skolan var hotad ställdes vid ett föräldramöte i mitten på september, men enligt rektorn fanns då inget som tydde på det.

– Jag upplever att barn- och utbildningsnämnden går bakom ryggen på oss föräldrar, säger föräldern som vill vara anonym.

Inte säkert det blir besparing

Rolf Bengtsson betonar att förändringen inte utgår från ekonomiska diskussioner, men om mellanstadiet försvinner från Ballingslöv kan en av skolans 2,8 lärartjänster sparas in.

Samtidigt kostar skolskjutsarna och Stefan Larsson är inte säker på att det blir plus.

Han tror i vilket fall att Farstorps skola blir den bästa lösningen för mellanstadieeleverna från Ballingslövs skola.

– Det är en lagom stor skola och de får gå tillsammans med elever som de sedan ska gå på högstadiet i Hästveda med, säger han.

Om Ballingslöv blir F-3 skola blir den en av tre sådana i kommunen. De andra är Västra Torups skola och Söderparkskolan i Vinslöv.

Information även för F-3

Vårdnadshavare i klass F-3 efterlyser också ett informationsmöte.

– I första skedet måste vi ta de närmast berörda. Men vi ska informera alla innan nämnden fattar något formellt beslut. Om det inte blir någon ändring kanske det räcker med skriftlig information, annars är det rimligt med ett möte till, säger Stefan Larsson.

Joachim Fors konstaterar att om alla de 24 barnen från Ballingslöv hade gått i skolan där hade den varit större än Farstorps skola.

Han säger att han inte har någon åsikt än.

– Jag har inte alla fakta. Vi har bara pratat väldigt löst, säger han, men han tror att det handlar om pengar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se