torsjö live

Miljö- och byggchefen får sluta

Miljö- och byggchefen får sluta

Kommunledningen förlänger inte Jan Karlssons avtal som miljö- och stadsbyggnadschef. På måndagen informerade han personalen om att han slutar när en efterträdare är introducerad.

Tjänsten kommer att annonseras ut under veckan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen rekryterar därmed samtidigt två höga chefer. En planerad facklig förhandling om miljöchefstjänsten imorgon har ställts in eftersom osäkerhet råder om hur man ska gå vidare.

Som Frilagt tidigare berättat hade Jan Karlsson siktet inställt på att jobba ett par år till, till 65.

– Det har varit diskussioner ett tag, säger han.

Jan Karlsson får inte förlängt avtal som förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: Lotta Persson

När han fick jobbet som förvaltningschef i den nya sammanslagna förvaltningen hade han som tidigare förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret ett avtal med avgångsvederlag på tolv månader plus uppsägningstid, totalt två år. Det nya avtalet var liknande, men med tillägget att han anställdes på ett år, till den 31 december i år, “eller den senare tidpunkt som parterna kommer överens om”. Nu var de inte överens.

– Politikerna ville gå ut med annons om tjänsten, konstaterar Jan Karlsson.

Han blev erbjuden att förhandla om avgångsvillkoren.

– Det vill man ju inte, men jag erbjöd att skriva om avtalet så att de hade kunnat ompröva anställningen efter ett halvår eller när som helst, förklarar han.

Diskussionerna fördes med kommunalråden Lars Johnsson (M), Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD) samt kommundirektör Bengt-Arne Persson.

– Det var bestämt redan för ett år sedan, säger kommunalstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson hävdar att det var bestämt redan för ett år sedan att Jan Karlsson skulle sluta vid årsskiftet Men avtalet gav alltså utrymme för en förlängning.

– Det var inte intentionen. Det hade också varit orimligt att han skulle fortsätta till 65 och ha avgångsvederlag till 67, säger Lars Johnsson.

Varför det?

– Tanken är inte att man ska ha två års avgångsvederlag när man närmar sig pension, säger Lars Johnsson.

Pensionsåldern höjdes dock nyligen från 67 till 68 år och Jan Karlsson fyller 63 i januari.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inte varit med och beslutat om förvaltningschefen.

– Vi har bara tagit del av informationen och sagt att om de inte kommer överens hoppas vi på en lösning där det finns tid att överbrygga, säger ordförande Kenny Hansson (M).

Han konstaterar att det blir ett avbrott när en förvaltningschef slutar och att det är bra om det inte blir samtidigt som man står utan miljöchef.

– Jag har fullt förtroende för att förvaltningen skulle klara det, men kan tycka att det är lite olämpligt, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) tycker att det skulle vara lite olämpligt om man står utan både förvaltningschef och miljöchef samtidigt. Foto: Berit Önell

Jan Karlsson har lovat att stanna tills en ny förvaltningschef är på plats.

– Jag vill verkligen att det ska fungera, säger Jan Karlsson som arbetat i kommunen i 43 år.

Han räknar med att det tar fyra-fem månader innan anställningsprocessen är klar och en ny chef efter kanske tre månaders uppsägningstid kan tillträda och introduceras.

– Sedan är jag nog mest i vägen och då måste jag sluta, säger han.

Han berättar att han för ett år sedan inte trodde att han skulle få tjänsten eftersom det var många sökande. Nu är han engagerad i jobbet och tycker att det känns viktigt att arbeta färdigt med införandet av ett nytt ekonomisystem med tidredovisning, vilket gör det lättare att uppnå ambitionen om full kostnadstäckning i tillsynen. Det ska vara i drift den 1 januari. Som förberedelse för det beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen om nya enhetliga timtaxor på miljö- och byggområdet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se