Gruppen-3a-328x120

Hur går det när företagen fått utforma centrum?

Hur går det när företagen fått utforma centrum?

INSÄNDARE. En viktig medspelare i utformningen av Hässleholms centrum är företagen. Men hur går det nu när företaget/en fått utforma centrum men har andra nyare dispositioner och kanske lämnar ett ödelagt centrum efter sig? Domus förflyttning till Kristianstadsvägen på 1980-talet efter det att det utlovade centralt belägna området frilagts mitt i Hässleholm är ett exempel på vad som kan ske

Då jag satt i byggnadsnämnden på 1980-talet för Liberalerna hade det bildats ett särskilt arbetsutskott i centrumfrågor företrätt av Carl-Erik Almquist och några till. Vid ett sammanträde i byggnadsnämnden anmälde Almquist följande: 1. Vi har kanske inte råd att bygga hela Gallerian utan bara hälften. 2. Vi måste ha in klädhandeln i centrum, Kappahl. 3 Kappahl kräver att Nytorget görs om så att man från ett underjordiskt garage i centrum kommer direkt upp i Gallerian. Alla dessa framsynta förslag förverkligades och hade stor innebörd för förnyelsen av Hässleholms centrum. Av särskild vikt för denna utveckling vill man se en fortsättning. Nu aviserar Mellby gård stora förändringar för Kappahl – vad händer i centrala Hässleholm? Frågan kan ställas.

Tore Almer

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se