You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Agera mot försämrad tillgång på stomihjälpmedel!

INSÄNDARE. För stomiopererade är tillgången på stomiprodukter avgörande för att kunna leva ett gott liv. Socialdemokraterna ser allvarligt på den hårda kritik som har framförts från ILCO (tarm- uro- och stomiförbundet). Enligt ILCO upplever stomi-patienterna att man inte längre får tillräcklig mängd hjälpmedel och att utbudet begränsats. Kritiken som Region Skåne har fått måste tas på allvar och styret behöver agera.

Monica Ero
Socialdemokrat
Psykiatri-, Habilitering- och Hjälpmedelsnämnden
PHHN

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com