torsjö live vers2

Kommunen tar över fritidsgårdarna

Kommunen tar över fritidsgårdarna

Fritidsgården Gården i Hästveda har varit populär bland ungdomarna. Förra året noterades 5 000 besök. Nu tar kommunen över verksamheten här, liksom i de andra kransorterna.

Kommunen tar över fritidsgårdarna i Hästveda, Vittsjö, Sösdala och Tyringe den 1 januari. Men det betyder inte att det blir någon verksamhet den närmaste tiden efter att nuvarande personal i de föreningsledda fritidsgårdarna slutat den 31 december.

– Troligen blir det ett litet glapp, hur långt vet vi inte. Vi ska först komma fram till vilken typ av verksamhet vi ska ha, sedan vilken personal som ska rekryteras, säger kultur- och fritidschef Anders Rosengren.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt i juni att säga upp avtalet med föreningen Fritidsgårdar i Hässleholm till den 31 december. Föreningen har sedan sagt upp personalen till samma datum.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Syftet med uppsägningen av avtalet var enligt protokollet att se över driftsformen, men beslutet motiverades också av kommunens ekonomiska läge och processen med Ungdomens hus.

I torsdags beslöt nämnden att fritidsgårdsverksamheten i kransorterna från årsskiftet ska övergå i kommunal regi. Anders Rosengren fick i uppdrag att göra en översyn av den framtida driften av gårdarna och presentera den senast den 19 december.

Den socialdemokratiska oppositionen krävde i arbetsutskottet att översynen ska innehålla en tidplan och en konsekvensanalys för tiden mellan stängning av den nuvarande driftsformen och nystart i kommunal regi. Detta kom också med i nämndens beslut.

Ingen i den nuvarande personalen får förtur till de nya tjänsterna.

– Vi vet ännu inte om vi enbart behöver fritidsledare eller annan kompetens. Det blir inte samma verksamhet, säger Anders Rosengren.

Hur pengar ska sparas kan han inte svara på.

– Jag får säga pass på den frågan, säger han.

Han konstaterar dock att fritidsgårdarna i år fick 2,3 miljoner kronor i kommunalt bidrag.

– De ville ha 650 000 kronor till för att bedriva fritidsgårdarna vidare på samma sätt. Vi måste titta på vilken verksamhet som blir bäst och mest effektiv på varje ort, säger han.

Beslutet fattades i enighet.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se