Gruppen-3a-328x120

Svar till Stefan Larsson (M) om Ballingslövs skola

Svar till Stefan Larsson (M) om Ballingslövs skola

INSÄNDARE. ”En tidig diskussion” har inletts skriver BUN-ordförande Stefan Larsson (M) om Ballingslövs skola. Förvaltningschefen kallar det ”en dialog.” Det heter att en flytt ska ske ”i samråd” med föräldrarna. Alla poängterar att ”inga beslut är tagna.” Från mellanstadieelevernas vårdnadshavare får vi andra berörda däremot höra att de kallats till ett möte där de ställts inför fullbordat faktum. Mellanstadiet ska läggas ner, personal är redan omplacerad och den så kallade diskussionen, dialogen och samrådet består i att de snarast ska lämna besked på om de accepterar den erbjudna placeringen i Farstorp eller själva vill ordna en plats i annan skola.

Det är ingen nedläggning påstås det. Det är bara mellanstadiet som ska flyttas ”tillfälligt”. Det kan kanske, eventuellt, möjligen återuppstå igen, någon gång i framtiden. Det är inte en fråga om ekonomi påstås det, besparingen äts upp av skolskjutsar. Men ingen tror väl att det inte blir en besparing om något år, när nästa nedläggning kommer för att benen sparkats undan för den kvarvarande skolverksamheten genom yngre syskon som flyttar med, barn som vill haka på när vänner försvinner och inkommande årskullar som väljer bort skolan på grund av osäkerheten.

Ja, de nuvarande klasserna i mellanstadiet har få elever. Vi kan inte svara för varför andra vårdnadshavare för de årskullarna valt bort skolan. Det finns säkert lika många förklaringar som barn. Men många av valen gjordes för ett antal år sedan, i ett annat läge med en annan skolledning. Skolverksamheten måste väl ändå bedrivas med någon form av framförhållning och långsiktighet. Folk har aktivt valt att bosätta sig i byn just för att det finns en F–6 skola. Tillräckligt underlag finns för kommande år i F–3 och en förskola finns som är fylld till bristningsgräns med barn. Vad som än sägs så vet vi att läggs någon verksamhet ner så kommer det aldrig att vara aktuellt för politikerna att starta upp den igen när personal försvunnit och lokaler och inventarier tagits i anspråk av annan verksamhet. Nedläggning kan tydligen gå från att inte alls vara aktuellt till beslut på ett par månader. Går detta beslut igenom får vi väl se hur snabbt det går från att nedläggning av F–3 inte är aktuellt till oj, dags för ”samråd.

Karl Hagelin, förälder

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se