torsjö live

Oenighet om resurser till miljö och stadsbyggnad

Oenighet om resurser till miljö och stadsbyggnad

S och C tar nu strid för mer resurser till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som inte anser sig kunna klara sitt nuvarande uppdrag inom den strama budgeten för 2020. I kommunstyrelsen yrkade de först återremiss och sedan, efter att ha förlorat voteringen om den med 5-8, avslag på förslaget att säga nej till miljö- och stadsbyggnadsnämndens begäran om antingen mer resurser eller en översyn av reglementet, en fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige.

Lena Wallentheim (S) vill inte prioritera ner det miljöstrategiska arbetet. Foto: Lotta Persson

Den styrande borgerliga minoriteten röstade med stöd av SD igenom att förslaget till fullmäktige ska bli avslag. Vissa mindre förändringar i reglementet föreslås dock för att minska detaljstyrningen och ge nämnden större möjligheter att prioritera inom sin ram. Bland annat föreslås att uppdraget att ansvara för att miljöperspektivet integreras i kommunala styrdokument tas bort.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) befarar att nämnden kommer att tvingas prioritera ner det miljöstrategiska arbetet kraftigt.

– Vi vill ha avslag på grund av att förslaget plockar bort nästan allt som har med miljömål och uppföljning av strategier att göra, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser däremot att reglementet idag är väldigt detaljstyrt och att det räcker att lätta på det.

– Sedan beror det på hur de prioriterar, säger han.

Han ser inte någon risk att resurserna inte ska räcka till det viktigaste. Att följa upp att strandskyddet efterlevs anser han inte är viktigt, trots att sådan tillsyn i princip inte skett alls i kommunen under många år och att länsstyrelsen vid förra årets tillsyn ställde krav på att kommunen skulle tillsätta två heltidstjänster under två år och en heltidstjänst på längre sikt.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser att miljö- och stadsbyggnadsnämnden själv måste prioritera inom sin budgetram. Men att följa upp att strandskyddet efterlevs anser han överdrivet. Foto: Lotta Persson

– Det kan jag leva med, säger Lars Johnsson.

Han påpekar att hans parti på riksplanet arbetar för att reglerna om strandskydd ska ses över och luckras upp.

– Då tycker jag inte att vi ska ha en minutiös kontroll här. Jag tycker att det är rätt överdrivet idag, säger han.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) menar att det tufft för alla nämnder nu.

– De måste prioritera, säger hon.

S och C reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se