torsjö live vers2

Oenighet om resurser till miljö och stadsbyggnad

S och C tar nu strid för mer resurser till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som inte anser sig kunna klara sitt nuvarande uppdrag inom den strama budgeten för 2020. I kommunstyrelsen yrkade de först återremiss och sedan, efter att ha förlorat voteringen om den med 5-8, avslag på förslaget att säga nej till miljö- och stadsbyggnadsnämndens […]

Svar till Stefan Larsson (M) om Ballingslövs skola

INSÄNDARE. ”En tidig diskussion” har inletts skriver BUN-ordförande Stefan Larsson (M) om Ballingslövs skola. Förvaltningschefen kallar det ”en dialog.” Det heter att en flytt ska ske ”i samråd” med föräldrarna. Alla poängterar att ”inga beslut är tagna.” Från mellanstadieelevernas vårdnadshavare får vi andra berörda däremot höra att de kallats till ett möte där de ställts […]