Gruppen-3a-328x120

M och SD har velat lägga ner Ballingslövs skola länge

M och SD har velat lägga ner Ballingslövs skola länge

INSÄNDARE. Stefan Larsson (M) skriver i en insändare att det precis initierats en diskussion gällande Ballingslöv skolas vara eller icke vara.

Ovanstående är inte sant och om man skulle försöka skarva på sanningen, så blir det inte sannare. Vad är då sanningen?

2017-10-26 sammanträdde Barn- och utbildningsnämnden och ett specifikt ärende var uppe för beslut. Beslutet som återfinns med diarienummer BUF 2017/549 §187 lyder enligt följande; Barn- och utbildningsnämnden begär att tekniska nämnden utreder lokalbehoven utifrån det i ärendet beskrivna ökade behovet av förskoleplatser i Ballingslöv och Hästveda. Att det för Ballingslöv utreds ett alternativ att bygga en ny förskola kombinerat med en ny grundskola. Placeringen skall vara i centrala Ballingslöv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Centerpartiet var partiet som föreslog att en ny grundskola skulle utredas som kunde vara mer central för att fånga upp föräldrar som pendlar in mot Hässleholm för exempelvis arbete. S, MP och V stödde Centerpartiets förslag och M och SD röstade nej samt reserverade sig mot beslutet!

Utredningen som det beslutats om är fortfarande inte färdig och det beror på att restalliansen och SD inte velat påbörja denna utredning. De hade helt enkelt bestämt sig redan 2017 att Ballingslövs skola ska läggas ner. Därefter har man systematiskt med styrning av förvaltningarna gjort allt som står i deras makt för att få vårdnadshavare att fly Ballingslövs skola. M och SD har aktivt valt att inte göra en utredning, de har indirekt uppmuntrat elever och barn att välja annan skola och de har aktivt valt att göra tillfälliga lösningar när större förskoleklasser kommit till Ballingslöv. Nu har restalliansen och SD snart lyckats göra det omöjligt att behålla Ballingslöv skola! Vad är nästa del som ni ska försämra på landsbygden genom ett fulspel som allmänheten inte har tillgång till, förrän man står inför fullbordat faktum?

Anders Edwall
Ordförande Centerpartiet Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se