torsjö live vers2

Hässleholms dynamiska arkiv

Hässleholms dynamiska arkiv

INSÄNDARE. Modern utbildning i dokumentation har ett stycke arkivhistoria i sig. Det moderna består i att kommunarkiven numera både går på breddden och i tiden, såväl framåt som bakåt. Det gör kommunen beredd såväl till förutseende som prognosframställare, som underlag för kommunala beslut. Sveriges kommuner kommer inte undan denna numera ödesdigra bundenhet till utveckling och flexibilitet. Därmed ställer man kriterierna för dokumentation och arkiv på samma basis.

Mot detta kan ställas en rent byråkratisk genomgång fattad av valda förtroendemän/kvinnor och avsedd att tillfredsställa olika yrkeskårer och diverse andra intressen. Produkten blir till exempel Förslaget till fördjupning av översiktsplan Hässleholms stad 2030.

Under ett par års tid har vi/jag i studiecirkel kunnat studera vad vi kallar ”folk i rörelse” som det kan återspeglas i ovanstående Förslag (FÖP) Hässleholm. Platsen för studierna har varit Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm. Slutsatsen har ofta blivit att dokumentens flexibla användning inte kommit till sin rätt. Orättvist sagt (?) har man samlat i ladorna för deras egen skull. Men även Västra Göinges hembygdsförening har bjudit på överraskningar. I något tidigare band – jag har inte namn och nummer aktuella just nu – har någon förtjänstfullt förenat dokumentarisk flexibilitet med god arkivalisk kunskap gällande Knislinges framväxt kring dåvarande skofabrik mm.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Tore Almer

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se