torsjö live vers2

Mellanstadiet kvar på Ballingslövs skola

Mellanstadiet kvar på Ballingslövs skola

Ballingslövs skola får behålla sitt mellanstadium. Foto: Photo By Brenke

Mellanstadiet får vara kvar på Ballingslövs skola. Barn- och utbildningsnämnden beslöt på torsdagen att säga nej till förslaget att flytta de sju eleverna till Farstorps skola. S och C gjorde gemensam sak med SD och röstade ner M och KD. Det är dock inte säkert att föräldrarnas förslag till ny organisation av årskurserna för att få större grupper kommer att förverkligas. SD drev visserligen igenom en skrivning om att förvaltningschefen ska “anamma föräldrarnas förslag”, men den frågan beslutar rektor enligt skollagen om.

Förvaltnings- och skolchef Rolf Bengtsson, rektor Kristina Liljeström och den styrande borgerliga minoriteten i nämnden ansåg att elevunderlaget på mellanstadiet i Ballingslöv var för litet för en god pedagogisk kvalitet och ville därför flytta eleverna redan efter jul. Den främsta orsaken till det låga elevantalet på skolan är att ett stort antal föräldrar valt att placera sina barn på andra skolor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Många föräldrar, både med mellanstadiebarn och yngre barn, reagerade starkt mot flyttförslaget. De lyfte fram att det aldrig varit så många förskolebarn i Ballingslöv som nu och att antalet mellanstadiebarn kommer att öka de närmaste åren, till tolv elever redan hösten 2020. Deras förslag var därför en tillfälligt ändrad gruppindelning under vårterminen.

Föräldrarnas engagemang fick både S och SD att ta ställning mot flytten till Farstorp. Genom att M, KD och C lade ner sina röster fick SD fick dessutom, trots motstånd från S, igenom att förvaltningschefen skulle “anamma föräldrarnas förslag” att omorganisera årskurserna till en F-2 och en 3-5. Vilket fick S att skriva en protokollsanteckning om att beslutet strider mot skollagen som säger att enbart rektor kan besluta sådant.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Oavsett vem som styr så ska rektor ansvara för sin verksamhet. Politiker ska inte peta i lokala läroplaner och inre organisation efter tycke och smak, skriver Joachim Fors, Monica Ero, Johan Lindman och Diana Hagman.

Även Rolf Bengtsson är citerad: “Varken som förvaltningschef eller skolchef har jag befogenheter att agera utifrån det beslut med synpunkter på Ballingslövs skolas inre organisation som barn- och utbildningsnämnden har fattat”.

– Vi var de enda som stod upp för skollagen, säger nämndens andre vice ordförande Joachim Fors.

Men ordförande Stefan Larsson (M) håller med om att det enligt skolagen bara är rektor som kan besluta om årskursindelningarna.

– Alliansen menar att nämnden inte ska besluta om sådant som strider mot skollagen. Därför deltog vi inte i beslutet, säger han.

Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

SD:s Camilla Nordström förklarar att avsikten inte är att tvinga fram en ny organisation på skolan.

– Skolchefen måste få lov att prata med rektorn. Om rektorn sedan väljer att göra så eller inte är en annan sak. Det är bara ett önskemål. Men om vi inte ens får ta upp förslaget från föräldrarna är vi nära diktatur, säger hon.

Voteringen om mellanstadiets flytt från Ballingslöv slutade 8-3. Där reserverade sig M och KD och lämnade in en protokollsanteckning tillsammans med L som enbart har ersättarplats i nämnden.

– Vi tycker inte att det här är för barnens bästa, säger Stefan Larsson.

Alliansen skriver att avsikten med att förslaget skulle beslutas politiskt var att stötta rektorn, vilket ledamöterna nu förklarar att nämnden valt att inte göra. De skriver bland annat att det inte är försvarbart att driva skolan med sju elever, där dessutom en förälder sagt att ett barn kommer att flytta oavsett det politiska beslutet. De menar även att beslutet får påverkan på ekonomin, något som diskussionen annars inte har handlat om.

Camilla Nordström (SD), andra vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Nu blir det upp till rektor att besluta om gruppindelningen ska ändras så att treorna undervisas tillsammans med årskurs 4-5.

– Det är inte förbjudet med en sådan gruppindelning, men den blir komplicerad eftersom det skiljer mycket i tid och timplaner mellan årskurs 3 och 4-5, säger Rolf Bengtsson.

Stefan Larsson säger också att om det skulle bli ännu färre barn på mellanstadiet måste rektorn ha mandat att ta nya initiativ.

Rektor Kristina Liljeström försäkrar att hon kommer att följa beslutet om att låta mellanstadieeleverna gå kvar i Ballingslöv. Exakt hur gruppindelningen ska se ut kan hon dock inte säga idag.

– Jag fick precis meddelandet om beslutet. Nästa vecka ska vi sätta oss ner och titta över verksamheten, säger hon på torsdagseftermiddagen till Frilagt.

Skolchef Rolf Bengtsson. Foto: Urban Önell

Årskurs 3-5 har redan sedan en tid en stor del av lektionerna tillsammans. Det beror på att en lärartjänst flyttats till Hästveda på grund av det låga elevantalet i Ballingslöv. Schemat kommer troligen att fortsätta på samma sätt fram till jul, möjligen med någon justering.

Hur det blir under våren menar Kristina Liljeström beror till stor del på hur många mellanstadieelever som faktiskt kommer att finnas på skolan då.

– Vi får se nu när beslutet är fattat, hur det fria skolvalet faller ut, säger hon.

Hon förklarar varför hon inte rekommenderar en 3-5-grupp.

– I en och samma klass finns då treor med en timplan och kunskapsmål som är helt annorlunda än fyrorna och femmornas. Man kan reda upp det ett antal veckor, men långsiktigt blir det svårt och inte riktigt rättvist. Det handlar om personalens arbetsmiljö också, säger hon.

Kristina Liljeström, rektor på Ballingslövs skola. Foto: Urban Önell

Hon är även bekymrad över klasstorlekarna.

– Vi ska se till att eleverna kommer in i ett sammanhang. På en mindre skola kan det vara problematiskt. Men jag rättar mig självklart efter det politiska beslutet, något annat vore heltokigt, säger hon.

Hon hoppas att diskussionen som varit ska leda till att fler föräldrar väljer Ballingslövs skola i framtiden.

– Det kan vara gynnsamt med en sådan dialog. Om vi får behålla eleverna här är jag jätteglad, säger hon.

Hon berättar att skolledningen inom kort ska ha en träff med den föräldrarförening som är på väg att bildas.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se