Gruppen-3a-328x120

Fler bussar för Stobyborna – men inte till sjukhuset

Fler bussar för Stobyborna – men inte till sjukhuset

Stobyborna får fler avgångar till och från Hässleholm när Skånetrafiken den 15 december ändrar några busslinjer. Samtidigt byggs busstrafiken för pendlare på Läreda industriområde ut, från 11 turer per dag till 58. Men för resenärer från Stoby och Tormestorp går det inte längre att resa till sjukhuset utan att byta buss vid stationen eller ta en promenad från stadshuset eller tekniska skolan.

Emma Eriksson, affärsområdeschef för busstrafiken i östra Skåne, visar vid måndagens presskonferens på linjekartan och berättar tillsammans med Martin Svensson, chef för trafik- och affärsutveckling, och Theresia Swanholm, kommunikationsansvarig för affärsområde buss.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förändringarna innebär att vissa hållplatser kommer att flyttas och andra tillkomma. Stadsbuss 3 ersätts på många hållplatser med regionbuss 542 eller 536.

På kartan visas den nya linjesträckningen och hållplatserna för linje 3. Foto: Berit Önell

– Skånetrafiken arbetar tillsammans med Hässlehlms kommun med en stadsbussutredning för att få ett bättre trafiksystem, bygga ut i nya områden, få fler att åka kollektivt och göra restiderna attraktiva för att byta till tåg, säger Emma Eriksson.

En ny avfart från riksväg 23, Skeakorset, gör att linje 542 från Broby kan få en ny sträckning via Stoby som idag trafikeras av linje 3 och 536. Det innebär betydligt fler turer till och från Stoby, främst på kvällar och helger.

– Vi vill hitta nya resenärer och kunna trafikförsörja Stoby på ett annat sätt än idag, säger Emma Eriksson.

Det blir tre nya hållplatser för buss 536 till och från Hässleholms centrum; vid Stjärnfallsvägen, Belevägen och Ljungdala centrum. För resenärern mellan Broby och Hässleholm förlängs restiden med tre minuter.

Stadsbusslinje 3 som tidigare trafikerade sträckan mellan Stoby och Hässleholm parallellt med 542 får nu en ny rutt genom hela Läreda industriområde. Antalet avgångar ökar till hela 58 per dag för att skiftarbetarna ska kunna ta sig till och från jobbet. Hållplats Norra Industrigatan flyttas till Citygross och Bergendahls huvudkontor på Industrigatan. Även personal på Jinerts får närmare till bussen genom en ny hållplats vid Skenvägen.

Linje 3 gick tidigare även till sjukhuset, parallellt med linje 2. Tvåan blir nu enda busslinje till och från sjukhuset.

– Väldigt få har använt linje 3 till sjukhuset, förklarar Martin Svensson.

Turerna blir nu inte lika många. Från Stoby och Tormestorp gick det tidigare att åka direkt till sjukhuset, men från den 15 december måste den som vill åka ända fram till sjukhuset byta till linje 2 vid stationen. Tidtabellerna justeras för att minimera bytestiderna.

Linje 3 kommer inte heller längre att köra inom Djupadalsområdet och inte heller att stanna vid Qpoolen. Närmaste hållplats på linje 2 för den som ska till Qpoolen är vid kyrkogården.

Skånetrafikens Emma Eriksson, till vänster, Theresia Swanholm och Martin Svensson informerar om förändringarna i busstrafiken som träder i kraft den 15 december. Foto: Berit Önell

De indragna busshållplatserna på Ljungdalaområdet återkommer inte nu.

– Stadsbussutredningen pågår och det har diskuterats att eventuellt skapa en ny bussgata längre upp, säger Emma Eriksson.

Theresia Swanholm betonar att meningen med förändringarna är att det ska bli bättre.

– Det ska bli enklare för dem som väljer att resa kollektivt, säger hon.

Boende som berörs av förändringarna kommer att få information i brevlådan. Mer information finns på Skånetrafikens hemsida, skanetrafiken.se/hassleholm

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se