torsjö live vers2

Flydde från inspektörer på Hästveda marknad

Maten på Hästveda marknad blir allt bättre, men kommunens livsmedelsinspektörer upptäckte ändå flera anmärkningsvärda brister vid årets tillsyn. Bland annat flydde en knalle marknaden sedan det bland annat uppdagats att kylda livsmedel höll för hög temperatur. Rapporten från årets livsmedelskontroll på Hästveda marknad den 10-11 juli har nu presenterats för politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens […]

Taxiföretag i ekonomisk kris ställer in skolskjutsar

Taxi Hässleholm AB ställer in alla skolskjutsar från och med måndag på grund av ekonomiska problem. Det beskedet fick Hässleholms kommun vid lunchtid på torsdagen. Kommunen söker nu en tillfällig lösning i väntan på en ny upphandling. Tio särskolelever kommer att erbjudas skolskjuts via kommunägda bussar. Totalt berörs ett 50-tal elever, i huvudsak i centrala […]