torsjö live

Flydde från inspektörer på Hästveda marknad

Flydde från inspektörer på Hästveda marknad

Maten på Hästveda marknad blir allt bättre, men kommunens livsmedelsinspektörer upptäckte ändå flera anmärkningsvärda brister vid årets tillsyn. Bland annat flydde en knalle marknaden sedan det bland annat uppdagats att kylda livsmedel höll för hög temperatur.

Rapporten från årets livsmedelskontroll på Hästveda marknad den 10-11 juli har nu presenterats för politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Totalt kontrollerades 26 verksamheter. Avvikelser noterades hos sju.

Hästveda marknad var som vanligt välbesökt och maten överlag bra, men några anmärkningsvärda brister uppdagades av kommunens livsmedelsinspektörer. Bilden är från 2017. Foto: Lotta Persson .

I en av matvagnarna kunde de ansvariga inte kontrollera temperaturen på maten eftersom termometern saknade batteri. Det visade sig vid inspektörernas kontroll att kebabsåsen höll 15 plusgrader. Flera andra brister noterades också. Bland annat hade personalen inte tillgång till toalett, verksamheten låg utanför marknadens område, personalen saknade lämpliga arbetskläder och egenkontroll och dokumentation saknades. Uppföljning av avvikelserna skulle göras nästa dag, men då hade matvagnen försvunnit från marknaden.

I en matvagn höll ostarna en temperatur på plus 30 grader. De ska förvaras i kyla på max sju grader. Hos en annan knalle var frysen inte tillräckligt kall, bara en minusgrad.

En verksamhetsutövare vägrade åtgärda de brister som livsmedelsinspektörerna påpekade. Det gällde bland annat att det saknades ingrediensförteckning för livsmedel som serverades och att personalen inte hade kunskap om matens innehåll, allergener eller verksamhetens rutiner.

– Personal på plats kunde heller inte prata svenska, vilket försvårade kommunikationen med kunder som frågade om matens innehåll, skriver inspektörerna i sin rapport.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se