torsjö live

Taxiföretag i ekonomisk kris ställer in skolskjutsar

Taxiföretag i ekonomisk kris ställer in skolskjutsar

Taxi Hässleholm AB ställer in alla skolskjutsar från och med måndag på grund av ekonomiska problem. Det beskedet fick Hässleholms kommun vid lunchtid på torsdagen. Kommunen söker nu en tillfällig lösning i väntan på en ny upphandling. Tio särskolelever kommer att erbjudas skolskjuts via kommunägda bussar. Totalt berörs ett 50-tal elever, i huvudsak i centrala Hässleholm.

Kommunens upphandlingschef Rikard Muth arbetar med att hitta en lösning på problemet.

– De har meddelat att de bara kan köra till och med fredag på grund av dålig ekonomi. De har inte råd att driva företaget vidare, säger han.

Taxi Hässleholms moderbolag Hikmets Taxi med samma ägare försattes i konkurs den 12 november. Kommunen kontaktade då Taxi Hässleholm för att fråga om konkurserna påverkade skolskjutsarna.

– Då fick vi besked att det inte påverkade, berättar Rikard Muth.

I början av denna vecka hade kommunen ett möte med Taxi Hässleholm.

– Då meddelade de att de hade svårt att klara verksamheten, men trodde att de skulle kunna fortsätta ungefär till mars. Vi utgick från det och började skissa på en alternativ lösning därefter, förklarar Rikard Muth.

Vid ett möte med barn- och utbildningsförvaltningen på onsdagen kom dock information om att företaget inte skulle kunna köra mer än till och med fredag.

– Vi frågade ändå om de kunde fortsätta ett tag till. Men idag meddelade de att de inte hade någon lösning. Det är tragiskt för ägaren personligen och det är ju också ett lokalt företag, säger Rikard Muth.

Klockan 12.05 på torsdagen skrev bolagets ägare i ett mejl till kommunen: ”Pga förare- och fordonsbrist blir vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan fortsätta köra skolkörningarna from måndag 9 december.”

Tio särskoleelever och ett 40-tal grundskoleelever berörs.

– Särskoleeleverna kan erbjudas skjuts i kommunens bussar och det finns assistenter som de känner igen som kan hjälpa till, säger Rikard Muth.

Bussarna används annars vid utflykter och liknande. De räcker dock inte till alla grundskoleeleverna utan där söker kommunen efter ett externt företag som kan ställa upp tillfälligt.

– Vi jobbar aktivt på att lösa det tillfälligt i väntan på en ny upphandling. Eleverna har ju skolplikt, så det måste lösas. Vi hoppas att det inte blir något glapp eller att det blir så kort som möjligt. Men det är oerhört kort om tid, säger Rikard Muth.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ge information till elever och vårdnadshavare via SchoolSoft och kommunens hemsida www.hassleholm.se

Skolskjutsavtalet med Taxi Hässleholm AB skulle gällt under tiden 20170801-20220731 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Det tecknades innan nuvarande ägare tog över bolaget 2018. Enligt avtalet skulle bolaget köra med två minibussar med minst åtta sittplatser och sex-åtta personbilar.

Frilagt har sökt Taxi Hässleholm.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se