Parkering på Järnvägsgatan prövas i domstol

Hade tekniska nämndens arbetutskott rätt att besluta om nya parkeringsrutor på Järnvägsgatan i Hässleholm där det efter ombyggnaden av centrum inte varit tillåtet att stanna? Det får förvaltningsrätten bedöma sedan Dolores Pigretti Öhman (MP) överklagat det kontroversiella beslutet från den 21 oktober. Turerna har varit många sedan Frilagt i februari 2018 berättade om trafikkaoset på […]

Kommunal skattebefrielse ?

INSÄNDARE. En studie över Hässleholms kommun visar stora olikheter i förmågan att bära de sociala utgifterna. Man går tillbaka till den tid då respektive orter var utomordentligt självfinansierade vad gäller utbyggd folkskola, badinrättningar, socialt föreningsliv etcetera. I den uppkomna situationen uppstår naturligt frågan om dessa delar av kommunen skall ha kommunal skattebefrielse, i stället för […]