Gruppen-3a-328x120

Kommunal skattebefrielse ?

Kommunal skattebefrielse ?

INSÄNDARE. En studie över Hässleholms kommun visar stora olikheter i förmågan att bära de sociala utgifterna. Man går tillbaka till den tid då respektive orter var utomordentligt självfinansierade vad gäller utbyggd folkskola, badinrättningar, socialt föreningsliv etcetera. I den uppkomna situationen uppstår naturligt frågan om dessa delar av kommunen skall ha kommunal skattebefrielse, i stället för att statliga bidrag utbetalas cemtralt i kommunen för ytterligare fördelning, vilken aldrig kommer att bli rättvis.

Sösdala på egen hand, med kommunalskattebefrielse i stil med då man var köping, skulle med den nära anknytningen till näringsliv och social utveckling som då fanns, kunna gå vidare så som man gjorde under tiden som köping. Övriga delar av storkommunen får samtidigt en bättre försörjningssituation inom skola,vård och omsorg.

Nationalekonomiskt bygger en sådan omfördelning på att stora ekonomiska enheter, som blivit alltför stora för sin uppgift,väljer att återgå till mindre ekonomiska enheter, vilka i likhet med vad som skett tidigare, tillåts växa sig starka.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I princip gick Perstorp vidare just på det sättet – i stället för att inräknas i Storkommunen Hässleholm.

Tore Almer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se