torsjö live

Genmäle till Ulf Nilsson om “Vad som inte kan sägas.”

Genmäle till Ulf Nilsson om “Vad som inte kan sägas.”

INSÄNDARE

Bäste Ulf Nilsson!
Undertecknad står på egna ben, andas på mitt eget sätt och söker fakta från mer än en källa. Huruvida Ulf Nilsson tror eller tycker sig veta, som han antyder, vad undertecknad menar är irrelevant eller, för att förtydliga, betydelselöst i sammanhanget.

Nilsson är tveksam beträffande betydelsen av ordet matriarkat varför vi går till SAOL där det talas om ”samhälle styrt av kvinnor”.

Det råder ingen tvekan om att SVT sedan länge utgjort en politiskt korrekt för oss gräsrötter (i synnerhet äldre män) sluten organisation styrd av kvinnor. Denna organisation kan vi om vi så vill kalla ett matriarkat.

Verkställande direktör för matriarkatet SVT, finansierat av oss skattebetalare, är Hanna Stjärne. Hon svarar inte på exempelvis mail när skattebetalande gräsrötter önskar svar på sina berättigade frågor. Klarar hon inte detta själv borde hon se till att få hjälp med den saken. Detta är också ur demokratisk synpunkt för oss medborgare gräsrötter en ytterst viktig fråga.

Det torde nu stå klart för många vad undertecknad tycker i den fråga som här tagits upp. Huruvida det också gäller Ulf Nilsson vet inte undertecknad.

Ulf Nilsson har tydligen stort förtroende för SVT och han följer följaktligen vad som sker i rutan. Där kan han, om han använder sina sinnen, se och höra en aldrig sinande lång rad kvinnor företrädelsevis unga skimra förbi.

För att inga missförstånd ska uppstå vill jag deklarera min djupa respekt och beundran för många av de kvinnor jag möter och har mött.

Ulf Nilsson har klargjort var han står politiskt.

Undertecknad står som ovan sagts på egna ben, andas på mitt eget sätt och söker fakta från mer en en källa.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se