Gruppen-3a-328x120

Politisk majoritet för Per Albins folkhem?

Politisk majoritet för Per Albins folkhem?

INSÄNDARE. Vi upplyses i våra tidningar om att enligt DN/Ipsos Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är lika stora med 25%.

Undertecknad gjorde i samband med gotlandsveckan 2017 och en då orerande Jimmy Åkesson(SD) några noteringar. Jag skrev då:

– Nu ser vi istället sverigedemokraten Jimmy Åkesson i Almedalen orera om ”det nya folkhemmet” och densamme tycks ha tagit Per Albin Hansson till sitt hjärta! Kan han lura någon med slikt bondfångeri när han i allt högre grad lutar sig mot ruinerna av alliansen?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bondfångeri i samma bransch tycks för övrigt de bägge kumpanerna Reinfeldt och Schlingman ha ägnat sig åt när begreppet ”det nya arbetarpartiet myntades”. Nå, dessa bägge herrar kan vi lämna därhän. Reinfeldt sägs nu på goda grunder vara ”rökt” tillsammans med det parti som fortfarande tycks omfamna densamme.

Nå, åter till sverigedemokrater och socialdemokrater som för tillfället tycks representera halva Sveriges röstberättigade befolkning. Detta synes särskilt intressant eftersom man ”säger sig” stå på samma ideologiska grund nämligen Per Albin Hanssons folkhemstanke och således representerande vad vi skulle kunna kalla Sveriges arbetande gräsrötter. Eller är det möjligen politiska floskler eller rent nonsens? Misstanken lurar bak hörnet.

Låt oss med bakgrund av det som ovan sagts ”med eller utan ironi” slå fast att vår nuvarande regering och hur denna agerar inte tycks ha något att göra med det som rör sig i folkdjupet eller vad som diskuteras och debatteras bland många av landets arbetande gräsrötter. Vad denna regering åstadkommer ökar bara problemen i samhället och leder till en allt mer ökad frustration hos oss medborgare. Vad än värre är att de människor som ingår i regeringen tycks vara fullständigt omedvetna om vad som rör sig i folkdjupet.

Med statsministerns många exempellösa uttalande och ständigt återkommande idiotiska utfall mot Sverigedemokraterna och därmed var fjärde väljare, varav många ”arbetare”, i minnet finns anledning till några avslutande reflektioner.

Nu tycks vi således ha en minst sagt ifrågasatt socialdemokratisk statsminister vars partis ideologiska bakgrund sverigedemokrater och moderater har visat ett positivt intresse för. En politisk majoritet innehållande en vurm, om än illusorisk, för Per Albin Hansson och folkhemstanken tycks ha manifesterat sig!

Nu finns en utmärkt möjlighet att komma ur den lögnens sits och de politiska tillkortakommanden som här beskrivits. Res er upp från era välarvoderade taburetter oavsett i vilket läger ni än dväljes och se den verklighet vi gräsrötter nu ser omkring oss. Den verklighet som dagligen redogörs för i den del av media som inte vilar under oket av politisk korrekthet.

Låt således folket komma till tals och utlys nyval medan ni ännu har ljus framför fötterna!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se