torsjö live vers2

Kor rapar, jag flyger och miljövännen cyklar elektriskt

Kor rapar, jag flyger och miljövännen cyklar elektriskt

INSÄNDARE. Och mitt i alltihopa ska jag känna skam. Skam för vad och inför vem? Ungarna som skolkar från skolan för att sittstrejka eller att det finns länder som vill utvecklas och ha samma levnadsnivå som vi i västvärlden.

Jag tror inte ett dugg på att vi ändrar beteende genom att någon/några ska tvinga på mig en åsikt som de anser är rätt enligt deras övertygelse. Ska jag ändra ståndpunkt vill jag bli övertygad av sakargument som belyser båda sidorna av varför jag ska välja bort kött, åka tåg i flera timmar på ett eftersatt spår och fara runt på en elektrifierad cykel när jag har friska ben som behöver rörelse.

Miljöfrågor är viktiga och ska utgå från en bred saklig debatt där hänsyn ska tas till hela produktionskedjan av exempelvis elcyklar med litiumbatterier.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Enligt forskningsrapporten från Svenska Miljöinstitutet IVL är tillverkningen av litiumbatterier en stor riskfaktor vad det gäller utsläpp av koldioxid. Ett batteri på en kilowatttimme ger ett klimatutsläpp på 150-200 kg vilket skulle motsvara cirka 190 mils körning med en dieseldriven bil.

Batteriet behöver el och detta laddas från ett redan hårt belastat elnät. Ett elnät som i dag inte kan garantera el till näringslivet i exempelvis Skåne. Som sagt miljövänner uppmuntrar och vill med hjälp av bidrag öka användningen av elfordon till priset av brist på el till produktionskedjan och ett ökat utsläpp av koldioxid.

Diskussionen kring sluthanteringen av batterierna är tyst och här undrar jag vem tar hand om batterierna och hur hanteras detta avfall. Har miljövännerna koll på denna slutstation, kom då fram med fakta för det kan väl inte vara så att Sverige exporterar vårt miljöproblem. Håll Sverige rent och låt andra städa.

Påverkan av kors rapande på miljön är marginell jämfört med tillverkningen av ett litiumbatteri. Dock har kornas rapande blivit en symbol för utsläppen av växthusgasen metan ivrigt påhejade av bland annat vegetarianer och veganer. Populister som vill tvinga på andra människor sitt budskap utan förankring i vetenskapen. Tar vi del av klimatforskaren Lena Höglund-Isakssons beräkningar så är det människan som direkt orsakar det stora utsläppet av metan genom utvinning av kol, olja och naturgas. Det är en lättare väg för populister att hitta syndabocken ko än att peka på den stora boven i vårt användande av naturgas, olja och kol.

Växthusgaser uppfattas idag som ett allvarligt hot och koldioxiden är den viktigaste växthusgasen. Men växthusgaserna är också en förutsättning för livet på jorden. De bidrar till att hålla kvar solens energi. Utan växthuseffekten skulle jorden vara en iskall och livlös planet. Problemet är att ganska små förändringar i atmosfärens totala växthusgasinnehåll påverkar klimatet. Koldioxidutsläpp orsakade av människan är tillräckliga för att rubba denna känsliga jämvikt. Är en ökad elanvändning genom bidrag rätt väg att gå när man inte ser till produktens hela produktionscykel? Detta är ett sätt att skjuta över klimatproblematiken till nästa generation.

Marie Hult
Grön Liberal

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se