Gruppen-3a-328x120

Åklagaren gör inget utan besiktning vid Vätteryd

Åklagaren gör inget utan besiktning vid Vätteryd

Åklagaren Magnus Ling i Kalmar väntar på att länsstyrelsen ska göra en besiktning på plats vid Vätteryds gravfält. Först därefter vet han om och hur han kan gå vidare med anmälan mot vikingabyn om fornminnesbrott.

– Det har inte gjorts några undersökningar av länsstyrelsen, säger han.

När polisen var på plats i vikingabyn för ett par veckor sedan beslöt åklagaren att återkalla sitt beslut om att hämta byggherren Oddvar Lönnerkrantz till förhör.

Länsstyrelsens polisanmälan gäller fornminnesbrott, det vill säga brott mot kulturmiljölagen. Det kan handla om att olovligen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag väntar in besiktningen för att se vilka skador som skett, säger förundersökningsledaren Magnus Ling som arbetar med fornminnesbrott i södra Sverige.

Timmerstugorna, som köpts färdiga från en annan vikingaby, är placerade strax innanför Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileus fastighetsgräns. Inga arbeten har skett på Statens fastighetsverks mark där fornlämningen finns. Däremot har det det körts genom gravfältet när stugorna flyttades hit och då i samma spår som lantbrukarna använder för att komma till fältet bakom. Foto: Berit Önell

Direkt skada behöver dock inte ha skett för att en åtgärd ska vara brottslig. Magnus Ling förklarar att det kan vara ett upplevelsevärde som påverkas, till exempel när en trappa byggdes till en skyddad mur i Kalmar. Det kan också vara grävarbeten där jordlagren kastas om så att informationsvärdet försvinner.

Magnus Ling betonar att den som planerar arbeten på eller intill en fornlämning ska ha samråd med länsstyrelsen. Det finns alltid anledning att anta att fornlämningen skulle kunna skadas.

– Om man har anledning att tro att det är nära ett fornlämningsområde ska man kontakta länsstyrelsen för att få veta vad man kan göra och hur man kan göra, till exempel med grävning eller schaktning. Många gånger kan man göra väldigt mycket om man har samrått med länsstyrelsen innan och de har tittat på platsen. Det man inte ska göra är att börja gräva utan vidare, säger han.

Fornlämningsområdet kan dessutom vara större än själva fornlämningen, i detta fall skeppssättningen. Det är länsstyrelsen som fastställer fornlämningsområdet, men det har inte skett vid Vätteryd.

– Här verkar inte ha skett något formellt samråd, det behöver man ha innan man kan veta, säger Magnus Ling.

Oddvar Lönnerkrantz säger att han flera gånger haft kontakt med länsstyrelsen om planerna för fastigheten. Foto: Berit Önell

Han förklarar att Oddvar Lönnerkrantz skulle hämtas till förhör av två skäl.

– Det var att delge honom brottsmisstanken och att informera honom om att han inte skulle fortsätta med något arbete på gravfältet, att han skulle samråda med länsstyrelsen först, säger Magnus Ling.

Polisen ringde honom när de hade pratat med Oddvar Lönnerkrantz som också hade visat dem runt på fastigheten.

– Det räckte att de hade pratat med honom, menade jag, säger Magnus Ling som förklaring till att han återkallade beslutet om hämtning.

Han vill inte kommentera Frilagts uppgifter om att inga byggnadsarbeten, grävning, schaktning eller trädfällning skett på statens mark där själva fornlämningen finns.

– Det är inget jag kan svara på. Jag vet inte. Det finns olika uppgifter. Jag har ingen rapport om var det har skett arbete och inte skett arbete, säger han.

Oddvar Lönnerkrantz säger att han flera gånger haft kontakt med länsstyrelsen om vad han och hans fru Maral Otiteleu planerat på fastigheten.

Berit Önell

Läs mer:

2019-12-23 Vikingaby med förhinder vid Västteryds gravfält

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se