Gruppen-3a-328x120

Sanningen måste fram även 2020

Sanningen måste fram även 2020

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

2019 har varit ett händelserikt år i Hässleholmstrakten. Ibland har Frilagt varit först med stora nyheter, men vår viktigaste uppgift är inte att vara först utan att granska och avslöja sådant som annars inte hade kommit fram. Förhoppningen är givetvis att avslöjanden om oegentligheter, maktmissbruk och slöseri med skattepengar ska leda till förändring. Tyvärr blir det långt ifrån alltid så och vi blir ofta motarbetade, men förutsättningen är ändå att sanningen kommer fram och ansvariga kan ställas till svars. Därför vill vi fortsätta och hoppas på fortsatt stöd från er läsare under 2020. Stort tack till alla gamla och nya stödprenumeranter som ställt upp efter vårt upprop i slutet på november. Stödprenumerationerna är fortfarande Frilagts huvudsakliga inkomstkälla och förutsättningen för fortsatt verksamhet. Annonserna behövs också, men utgör en mindre andel.

Frilagts mest lästa artikel under året var nyheten den 3 april om att skolchefen Eva Andersson fick sparken för att hon inte kunde leverera en budget i balans. Frilagt var den dagen först med avslöjandet om hennes mejl till personalen. Händelsen blev en riksnyhet och Frilagt citerades flitigt. Artikeln har hittills haft 9 519 visningar. Men redan den 23 januari berättade Frilagt att skolchefen bedömde att skollagens krav inte inte fullt ut skulle kunna efterlevas om besparingsuppdraget fullföjdes. Det hade hon uttryckt på en skolledarkonferens några dagar tidigare.

En annan artikel blev årets mest delade på Facebook och också den mest delade sedan Frilagt startade för fyra och ett halvt år sedan. 3 600 delningar fick Döda gäss på stolpar på kommunens mark väckte obehag. Troligen var avsikten att de skulle fungera som fågelskrämmor. Många reagerade kraftigt på den makabra synen, men inte förrän Frilagt ställt frågor till ansvarig på kommunen hände något. Då tog det två timmar, sedan kom ett mejl om att fåglarna var borttagna. Inga andra medier rapporterade om gässen.

Frilagt granskade turerna kring Konditori Lövets konkurs med miljöbrott, olaglig spritservering på Zuperbowl som ledde till indraget serveringstillstånd på golfklubbens krog med mera.

Andra granskningar under året handlade om kommunens ovilja att lämna ut offentliga handlingar, de skenande kostnaderna för vindskydden vid Trädhuset och varför viktigt meddelande till allmänheten inte gick ut vid den stora branden i godsmagasinet i Hässleholm. Bara Frilagt berättade att tjänsten som upphandlare på tekniska förvaltningen sparades in, arbetsbefriades under uppsägningstiden och ersattes av en konsult till en kostnad av 950 kronor i timmen. Inga andra medier har heller berättat att utvärderingen av storbranden på Åbuamossen visade att den hade kunnat förhindras.

Flera myndigheter har gått ut hårt mot vikingabyn vid Vätteryds gravfält, men Frilagt har avslöjat att de inte haft på fötterna när de gissat storleken på byggnader, påstått att det fällts träd och schaktats på statens mark och hotat med straffavgifter för att personalliggare saknas, trots att det inte behövs för en ideell förening.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bristerna i reningsverken och försöken att tona ner dem har varit en följetong i Frilagt. En annan långdragen historia är statusen för bostäderna nära reningsverket i Hässleholm. Där står det nu klart både att Linus Jepsson har rätt till kommunalt dricksvatten och att bostäderna inte kan tvångsinlösas på grund av närheten till reningsverket.

Under hösten beslöt länsstyrelsen att kommunen måste koppla in dricksvatten till Linus Jepssons fastighet. Skälen är att brunnen är förorenad och att huset ligger nära två befintliga verksamhetsområden. Beslutet visar att Linus Jepsson haft rätt hela tiden. Han skulle inte ha pressats att sälja sitt förra hus till kommunen och riva det för att det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten nekade honom vatten på grund av det så kallade skyddsavståndet till reningsverket. Sedan en detaljplaneprocess för reningsverket inleddes i september i år har tvångsinlösen av bostäderna stått på agendan om inte ägarna vill sälja frivilligt. Det trots att Frilagt redan för tre år och ett halvt år sedan berättade att det enligt Boverket inte finns grund för tvångsinlösen. Det bekräftades på nytt när kommunens handläggare nu skickade artikeln till Boverket för en kommentar.

– Boverket har inget ytterligare att tillägga till artikeln, blev svaret.

Det borde inte ha tagit så lång tid.

Gott nytt år!

Berit Önell

Här kan du stödja Frilagt:

Bankgiro: 597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se