logga-ligg-tjock

Brister på Bommeryds barnboende

Brister på Bommeryds barnboende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påtalar flera brister på Bommeryds barn- och ungdomsboende som drivs av Hässleholms kommun. Enligt granskningen får de placerade unga inte sina behov av trygghet och trivsel tillgodosedda, alla får inte de fritidsaktiviteter de behöver och det finns inte fungerande wifi.

Bommeryd är en så kallad bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS. De placerade har diagnoser som autism och ADHD.

Enligt IVO tillgodoser verksamheten inte varje ungdoms behov av fritidsakriviteter. Personalen har berättat att det blivit svårare att följa med ungdomarna på aktiviteter sedan bemanningen minskade på grund av färre boende. Det finns nu bara två personal på tre ungdomar. Därför försöker de få med sig alla ungdomar på samma aktiviteter. Men en av ungdomarna kan inte följa med på bussresor på grund av åksjuka.

En av ungdomarna har vid två tillfällen blivit lämnad ensam i boendet utan personal när de andra åkte iväg på aktiviteter, vilket innebar otrygghet.

Enligt både personal och ungdomar fungerar boendets wifi dåligt.

– Detta har påtalats för kommunen som ska åtgärda problemet men det finns ingen lösning i sikte, skriver IVO i sitt beslut.

Problemet försvårar för ungdomarna att ha kontakt med familj och vänner. IVO konstaterar att de har behov av ett fungerande wifi i sin boendemiljö så att de får möjlighet att leva som andra, något som är ännu viktigare då Bommeryd ligger på landet. Att få möjlighet att leva som andra är också målet enligt LSS. Lagen säger även att verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över insatserna och att insatserna ska anpassas till de individuella behoven.

IVO avslutar ärendet, men förutsätter att omsorgsnämnden vidtar de åtgärder som behövs för att komma till rätta med bristerna. IVO kommer att följa upp åtgärderna vid kommande tillsyn.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se