torsjö live vers2

Vill inte stoppa olaglig tvångsinlösen av bostäder

Trots att det inte finns laglig grund för att tvångsinlösa bostäder på grund av närhet till ett reningsverk kommer Hässleholms kommun inte att stoppa processen. Åtminstone anser inte Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, att det finns skäl för det. – Då kan de köpa huset meddetsamma, säger Linus Jepsson som inte längre […]

Sex olika förslag på placering av fängelse

Ett stort fängelse skulle kunna byggas i Sösdala, Vinslöv, Röinge eller Ignaberga-Röinge. Det visar den lokaliseringsutredning som Hässleholms kommun tagit fram med sex olika alternativ till placering. Dialogen med Kriminalvården fortsätter nu med utredningen som underlag. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt i december att snabbutreda möjliga placeringsalternativ för en kriminalvårdsanstalt som skulle kunna ge 250-300 arbetstillfällen. […]