torsjö live

Vill inte stoppa olaglig tvångsinlösen av bostäder

Vill inte stoppa olaglig tvångsinlösen av bostäder

Kenny Hansson ser ingen anledning att stoppa processen med tvångsinlösen av bostäder vid reningsverket. Foto: Berit Önell

Trots att det inte finns laglig grund för att tvångsinlösa bostäder på grund av närhet till ett reningsverk kommer Hässleholms kommun inte att stoppa processen. Åtminstone anser inte Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, att det finns skäl för det.

– Då kan de köpa huset meddetsamma, säger Linus Jepsson som inte längre tycker att det är lönt att vänta på att kommunen ska följa länsstyrelsens beslut om att koppla in dricksvatten.

Frilagt berättade strax före jul att Boverket åter bekräftat sitt tidigare uttalande i Frilagt om att det inte finns reglerade skyddszoner vid reningsverk. Kommunen kan inte heller göra en detaljplan och börja tvångsinlösa eller expropriera fastigheter för att reningsverket inte uppfyller miljöbalken. Kommunen lär inte få igenom en sådan plan om den överklagas.

Det finns ingen juridisk grund för att tvångsinlösa bostäder vid reningsverket. Ändå kan processen fortsätta. Foto: Berit Önell

Ändå vill inte Kenny Hansson lägga ner förberedelserna för att tvångsinlösa bostäderna inom 300 meter från reningsverket i Hässleholm. Enligt minnesanteckningarna från höstens uppstartsmöte för detaljplanen kring reningsverket ska de lösas in om de inte säljs frivilligt. Om en detaljplaneprocess ska stoppas eller revideras är det en fråga för Kenny Hanssons nämnd.

– Som jag så många gånger förut har berättat så är detaljplaneuppdraget som nämnden har givit rörande reningsverket fortfarande intakt och kommer inte att revideras. Uppdraget nämnden har givit är att en detaljplan ska tas fram, inte vad den ska innehålla, förklarar han i ett mejl till Frilagt. 

Frilagt ställer följdfrågor: Även om uppdraget inte innehållit alla detaljer – när vi nu vet att tjänstemännen arbetar med sådant som saknar juridisk grund och drabbar enskilda som detta gör, varför inte stoppa det? Den rätten har väl nämnden?

– Nämndens beslut om att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta fram detaljplanen har inte förändrats och därmed finns inga skäl att ”stoppa” detaljplanen, svarar Kenny Hansson.

– Jag har inte ställt mig bakom tvångsinlösen av bostäderna, tillägger han, men vill inte ta ställning till om det finns laglig grund för planen eller inte förrän handlingarna är färdiga för samråd.

Linus Jepssons brunn är förorenad och han har fått rätt till kommunalt vatten efter åtta år. Men Hässleholms vatten föreslås få hela 2020 på sig att koppla in vattnet.

Linus Jepsson är ordentligt trött på att ha hotet om tvångsinlösen över sig samtidigt som han är utan tjänligt dricksvatten. Länsstyrelsen har förelagt kommunen att koppla in kommunalt vatten på grund av att vattnet i brunnen är förorenat och att andra verksamhetsområden för kommunalt vatten ligger nära. Han har fått rätt, men risken finns att han inte hinner få någon glädje av det innan kommunen beslutar om tvångsinlösen och han tvingas driva en rättsprocess för att freda sig.

På onsdag har kommunstyrelsens arbetsutskott vattenärendet på sitt bord. Det ska sedan upp i kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige i februari väntas besluta att inrätta verksamhetsområde för dricksvatten. Kommunjurist Magnus Gjerstad föreslår i sin tjänsteskrivelse att det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten ska genomföra inkopplingen senast under 2020. Det innebär att bolaget får hela 2020 på sig att genomföra inkopplingen – trots att vattenledningen redan är framdragen nära fastigheten.

Varför det ska ta så lång tid har han svårt att förklara.

– Jag har diskuterat med Hässleholms vatten, vad de kan hinna med, säger han.

Han säger att han inte är någon expert på de tekniska lösningarna.

– Vi diskuterade fram och tillbaka och tyckte att vi kom fram till en lämplig tid. Det är inte det enda uppdraget de har, säger han.

Ska det inte prioriteras när vatten ska kopplas in av miljö- och hälsoskäl?

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

– Det ska göras så fort som möjligt. Det är inte så att det behöver dröja till i december, säger Magnus Gjerstad.

Han tycker att det är bra att det inte finns ett exakt datum.

– Det har länsstyrelsen inte heller krävt. Om man inte är nöjd får man väl överklaga, säger han.

Han påpekar också att det kan bli kallt och svårt att gräva så här års.

Han börjar tala om betalningen för inkopplingen och att Hässleholms vatten behöver komma överens med Linus Jepsson.

– De måste veta att han är beredd att betala.

Men i den delen finns inte mycket att diskutera. Den som har en fastighet inom ett verksamhetsområde måste ansluta sin fastighet och kan inte välja att inte betala. Taxan är fastställd.

Magnus Gjerstad minns inte om det var Hässleholms vatten som tog upp frågan om det ekonomiska.

– Jag vet faktiskt inte i detalj, säger han.

Enligt hans tjänsteanteckningar var det Emma Isaksson på Hässleholms vatten som föreslog att genomförandet skulle ske “under 2020”. Det mesta av deras diskussion skedde via telefon, men det finns också en kort mejlväxling.

– Genomförandet kan utföras när beslutet om verksamhetsområdet vunnit laga kraft och med de rutiner som följer vid utbyggnad och inkoppling av dricksvatten inom ett verksamhetsområde, skriver Emma Isaksson bland annat.

Hon minns inte någon diskussion om betalning och ser inte att något särskilt skulle ta tid, men tycker att “under 2020” är rimligt.

– Det är ändå i närtid, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) har varit med och skrivit ett initiativärende om att dricksvattnet skulle kopplas in “utan dröjsmål”.

– Vi ville att det skulle göras så snabbt som möjligt, men jag har ingen kompetens att bedöma hur lång tid som behövs. Jag är glad att det kommit så här långt, säger hon.

Hon håller med om att det inte är lönt att koppla in vatten om det ska bli expropriation, men förstår inte varför den frågan ska drivas om den inte håller juridiskt.

– Vi ska följa lagen, det är det grundläggande. De boende ska inte behöva överklaga för att få rätt. Och när det är så tydligt att kommunen gjort fel som med vattnet ska man nästan komma med mössan i handen, säger hon.

Däremot tycker hon att kommunen kan köpa in bostäderna när de boende vill, eftersom man på sikt inte vill ha bostäder så nära reningsverket. Därmed menar hon också att Linus Jepsson skulle kunna sälja sitt hus till kommunen redan nu.

– Det är rimligt, säger hon.

Linus Jepsson säger att kommunen har två val.

– Antingen får de låta mig vara i fred eller får de köpa huset. Nu är det väl bara ett alternativ kvar. Kenny vill ju bli kung, så det är väl bara att lyda, säger han.

Därför ser han ingen annan utväg än att sälja sitt hus till kommunen.

– Det går inte att ha fast egendom i denna kommunen om man inte är med i någon av maktstrukturerna, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-18 Tvångsinlösen av bostäder vid reningsverket på agendan igen

2019-10-25 Kenny Hansson (M) vill inte lägga sig i inlösen av bostäder

2019-11-28 Ja till kommunalt dricksvatten till slut

2019-12-19 Uppdrag att lösa in bostäder går vidare – utan juridisk grund

2019-12-21 Boverket svarar: Inga reglerade skyddszoner vid reningsverk

2019-12-21 Felaktigt besked om att dricksvatten kan dröja två år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se