Gruppen-3a-328x120

Kenny Hansson (M) vill inte lägga sig i inlösen av bostäder

Kenny Hansson (M) vill inte lägga sig i inlösen av bostäder

Det var miljö- och stadsbyggnadsnämnden som beslöt att kommunen skulle arbeta med en detaljplan för reningsverket och även att den skulle prioriteras. Men ordförande Kenny Hansson (M) säger att varken han som ordförande eller nämnden nu kan lägga sig i arbetet, inte heller om bostäder ska tvångsinlösas när planen är klar eller om kommunen redan nu ska köpa in hus om ägarna vill säja. Tidigare har han, liksom ledande politiker från alla tre blocken, bestämt sagt att han inte anser att någon ska tvingas från sitt hem.

– Det har varit min personliga uppfattning hela tiden och jag har inte ändrat mig, säger han.

Kenny Hansson förklarar att politikerna inte haft något detaljerat underlag inför besluten om detaljplanen.

– Det fanns egentligen ingenting mer än ändamålet med planen. Vi tog bara ställning till om vi ska arbeta med en sådan plan och om vi ska lägga resurser på den nu, säger han.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Därefter tecknades ett planavtal mellan den sökande, i detta fall Hässleholms vatten, och stadsbyggnadsavdelningen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Berit Önell

Kenny Hansson kan inte förklara varför inriktningen nu är ändrad när det gäller bostäderna inom det föreslagna skyddsavståndet på 300 meter, eller snarare två av dem. Från en samfälld politisk inställning att de boende skulle få stanna så länge de själva vill till ett uppstartsmöte för arbetet med detaljplanen där en av utgångspunkterna är inlösen av fastigheter om ägarna inte säljer frivilligt.

Hur kan det bli så?

– Jag kan inte kommentera det alls nu. Politikerna kommer att få yttra sig i granskningsförfarandet, säger Kenny Hansson.

Är detaljplaneprocessen helt självspelande?

– Nej, den är inte självspelande. Men politiker ska inte gå in och föregripa detaljplanearbetet.

Har politikerna ingen makt över det?

– Det är klart att politikerna har makt över frågan, det är ju i slutändan politiker som antar detaljplanen.

Anser du att kommunen ska vänta med att köpa in fastigheterna tills planen är klar även om ägarna vill sälja nu?

– Jag kan inte kommentera det. Det pågår ett detaljplanearbete som vi inte kan lägga oss i.

Men om bostäderna köps in nu eller senare påverkar väl inte detaljplanen?

– Nej, det varken hindrar eller främjar detaljplanearbetet. Men du får ta det med andra som har ansvar för att köpa in dem i så fall, tekniska förvaltningen eller Hässleholms vatten.

Kenny Hansson konstaterar att om det blir aktuellt med tvångsinlösen är det kommunen som måste ansöka om det. När det gäller frivillig försäljning i förväg vet han inte.

Har inte kommunen ett ansvar att köpa in bostäderna nu när man gått ut med budskapet att de ska tvångsinlösas om de inte säljs frivilligt?

– Fastighetsägarna kan sälja till vem som helst i nuläget. För politiken är det inget mål att köpa in bostäderna, säger Kenny Hansson.

Det lär dock inte bli lätt att sälja fastigheterna på öppna marknaden så länge hotet om tvångsinlösen vilar över dem. Kommunen äger för övrigt redan större delen av det aktuella området inom 300 meter från reningsverket som föreslås bli skyddsavstånd med hjälp av planläggning för naturområde. Varför Hässleholms vatten skulle bli ägare till någon av fastigheterna har ingen kunnat förklara.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-18 Tvångsinlösen av bostäder vid reningsverket på agendan igen

2019-10-24 Nej till snabbt köp av hus vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se