Gruppen-3a-328x120

Nej till snabbt köp av hus vid reningsverket

Nej till snabbt köp av hus vid reningsverket

Vill kommunen inte köpa in bostäderna vid reningsverket på frivillig väg? När Linus Jepsson inför hotet om expropriation ville sälja redan nu fick han nej av tjänstemännen. Foto: Berit Önell

Kommunen vill tvångsinlösa deras hem nära reningsverket om de inte frivilligt säljer. Men när Linus Jepsson meddelar att han vill sälja sitt hus frivilligt nu, hellre än att vänta på expropriation, säger tjänstemännen nej.

– Vi har inte det uppdraget nu. Vi får vänta tills detaljplanen är klar, säger Karl Lahtela, tillförordnad mark- och exploateringschef, som gissar att det kommer att ta några år.

Men han förklarar också att han kan lämna över frågan till politikerna i tekniska nämnden som bestämmer uppdragen. Ordföranden Torsten Nilsson (M) vill inte kommentera nu, men säger att frivillighet är bra.

Frilagt berättade i förra veckan att arbetet med detaljplanen för reningsverket kommit igång, efter ett uppstartsmöte där förutsättningarna listats. En av dem är inköp av bostäder inom det föreslagna skyddavståndet på 300 meter. Enligt minnesanteckningarna från mötet kan kommunen lösa in fastigheterna om ägarna inte säljer frivilligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De experter Frilagt talat med anser inte att det håller juridiskt. Linus Jepsson har också krävt att reningsverkets brister åtgärdas istället för att boende körs bort med argumentet att reningsverket kan orsaka luktproblem och smittspridning.

Handläggaren Andreas Ask på stadsbyggnadskontoret förklarar att han håller på att utreda vad som gäller.

Men varför startar ni detaljplanen med ambitionen att lösa in deras bostäder – ser du konsekvenserna för de boende, de har ju det hotet över sig nu?

– Visst. Jag har dialog med Boverket, länsstyrelsen och miljökontoret. När jag får svar därifrån vet jag mer, säger Andreas Ask.

Han ser inte tvångsinlösen som ett förstahandsalternativ utan förutsätter en dialog med de berörda. I diskussionerna om den fördjupade översiktsplanen förra året deklarerade politiker från alla läger att de boende inte skulle tvingas bort utan enbart erbjudas inköp om de själva ville sälja, vilket också står i Hässleholms vattens policy från 2008.

Trots det kan Andreas Ask inte svara på om tekniska förvaltningen bör lösa in bostäderna redan nu om ägarna vill sälja. Han förklarar att det normalt är när detaljplanen är klar som kommunen får rättighet och skyldighet att lösa in.

– Det är svårt att bedöma vad som är rimligt, säger han.

Linus Jepsson är trött på alla turer kring skyddsavståndet med återkommande hot om inlösen.

På onsdagen ringde han till tekniska förvaltningen för att erbjuda sitt hus till försäljning. Han fick inte prata med någon ansvarig utan enbart en hälsning via receptionen.

– Vi köper inte ditt hus, sa de, berättar han.

Han nöjer sig inte med ett sådant svar.

– Nu går jag ju med på att sälja. De får lösa det eller lägga ner sitt detaljplanearbete, säger han.

Linus Jepsson tycker att kommunen nu antingen får köpa hans hus eller lägga ner sitt detaljplanearbete.

Han förutsätter att värdering denna gång görs av en oberoende värderare ansluten till Mäklarsamfundet, så att det inte blir som för ett år sedan då kommunen lade ett skambud på hans hus.

Karl Lahtela säger till Frilagt att det var förvaltningschef Mats Svensson som på onsdagen sa nej till att köpa Linus Jepssons hus.

– Han sa nej för att vi inte har det uppdraget. Men jag kan ta upp det med politiken och fråga, säger Karl Lahtela.

Varför fick Linus Jepsson inte det beskedet igår?

– Jag vet inte. Men vi vill inte lägga pengar på något som vi inte vet hur det blir innan detaljplanen vunnit laga kraft.

Han säger att han inte vet om det är tekniska förvaltningen eller Hässleholms vatten som löser in bostäderna.

– Vi har inte pratat om detaljerna, säger han, men medger sedan att det bara är kommunen som kan begära tvångsinlösen och att kommunen blir huvudman för den eventuella natur- eller parkmarken på kommunal mark.

Karl Lahtela säger att kommunen vill undvika tvångsinlösen.

– Det är sista steget. För mig låter det jättebra om vi kan erbjuda dem att bo kvar så länge de själva vill, säger han.

Han gissar att det är Hässleholms vatten som är mest inne på att bostäderna ska lösas in.

– Men egentligen tror jag inte att det är någon som driver det. Vi har pratat om olika alternativ och ett är inlösen, säger han.

Christer Caesar (KD), ordförande i styrelsen för Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö, säger att han utgår från frivilliga försäljningar av bostäderna i första hand.

– Men jag är inte inblandad i de diskussionerna. Styrelsen har inte uttalat sig, säger han.

Tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) vill inte kommentera ett inköp, men tycker att frivillighet är att föredra. Foto: Exakta Creative

Torsten Nilsson säger på torsdagen att han inte kan kommentera ett eventuellt inköp.

– Då får den frågan komma först. Vi får vänta tills vi har ett ärende. Jag är för dåligt insatt, men jag trodde att det var Hässleholms vatten som förhandlade om det, säger han.

Han vill ändå säga att han tycker att frivillighet är att föredra.

– Om alla parter är lagom missnöjda i en förhandling så är det ju bra, säger han.

Linus Jepsson vill ha ett snabbt besked.

– Jag kan sälja mitt hus imorgon. Jag vill inte vara kvar här längre. Kommunen får väl ha sina korrupta strukturer i fred och dela ut marken till vem de vill. Men om jag försvinner får kanske min granne vara ifred, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-18 Tvånginlösen av bostäder vid reningsverket på agendan igen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se