Gruppen-3a-328x120

Sex olika förslag på placering av fängelse

Sex olika förslag på placering av fängelse

Ett stort fängelse skulle kunna byggas i Sösdala, Vinslöv, Röinge eller Ignaberga-Röinge. Det visar den lokaliseringsutredning som Hässleholms kommun tagit fram med sex olika alternativ till placering. Dialogen med Kriminalvården fortsätter nu med utredningen som underlag.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt i december att snabbutreda möjliga placeringsalternativ för en kriminalvårdsanstalt som skulle kunna ge 250-300 arbetstillfällen.

Några av kriterierna är att platsen ska ligga högst en kilometer från busshållplats eller järnvägsstation och ha en yta på cirka 30 hektar. Den ska för att undvika insyn inte ha närhet till hög bebyggelse. Av säkerhetsskäl och för kameratäckningens skull ska den inte ha för höga nivåskillnader. Den ska inte heller ligga vid industriområden eller vid större vattendrag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tre av de föreslagna områdena ligger i Hässleholms utkanter, två i Röinge och ett i Ignaberga-Röinge. Två platser finns i Sösdala. En i sydvästra delen och en i nordöstra. En ligger i nordvästra Vinslöv.

Ett av alternativen i Röinge berör inte enbart kommunägd mark. Så är det också i nordöstra Sösdala där området dessutom delvis är utpekat som strategiskt utbyggnadsområde för arbetsplatser. I södra delen omfattas en damm i översiktsplanen av utvekling av tätortsnära natur och det finns skyddsrekommendationer för både friluftsvärden och naturvård i östra delen.

I sydvästra Sösdala berörs i förslaget kommunägd mark, men den är på 21 hektar och uppfyller därmed inte ytkravet. En stor del är utpekat som strategiskt utbyggnadsområde för arbetsplatser, östra hörnet för utveckling av tätortsnära natur och norra hörnet är detaljplanelagt för småindustri.

– Kommunledningen för nu diskussionen med Kriminalvården vidare, säger ordförande Kenny Hansson (M) vid presskonferensen efter onsdagens sammanträde i arbetsutskottet där utredningen presenterades.

Arbetsutskottet har inte tagit ställning till att förorda något av alternativen.

– Hässleholms kommun har tappat flera statliga myndigheter och arbetstillfällen de senaste åren. Jag ser därför positivt på att man utreder möjligheterna att etablera en större anstalt som skulle innebära nya jobb i Hässleholm, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i ett pressmeddelande.

Hässleholm är en av fem kommuner som kan bli aktuell för den nya kriminalvårdsanstalten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se