Gruppen-3a-328x120

Svar till Ulf Nilsson om extremväder

Svar till Ulf Nilsson om extremväder

INSÄNDARE. I en mycket aggressiv replik på mitt inlägg om att det inte finns några vetenskapliga belägg för ökande trender i extremväderfrekvenser framför Ulf Nilsson (UN) allvarlig kritik mot mina källor. UN menar att jag falskeligen tillskriver IPCC uttalanden om extremväderhändelserna översvämningar, tornados och torka. Övriga källor kritiseras också, i så motto att alla forskare bakom 25 vetenskapliga rapporter enligt UN är ”betalda klimatförnekare”. Källkritik är viktigt och bra, men man måste ha rejält på fötterna! UN är i det närmaste barfota, och presenterar inga bevis, inga felangivelser, inga invändningar i sak. Däremot anser han att jag är desillusionerad och icke läskunnig. Men så blir det när sakargumenten tryter, då skjuter man budbäraren istället!

Dock får man ge UN erkännandet att han faktiskt presenterar några egna källor, även om de missar målet. Uppgifterna om värmerekord från Meteorologiska världsorganisationen är inget som motsäger att det inte föreligger ökande extremvädertrender. Eftersom temperaturen stigit cirka en grad sedan vi lämnade Lilla istiden för 150 år sedan är det helt naturligt att det sätts nya högstatemperaturer då och då. Samtidigt sätts det också nya lägstatemperaturer, som minus 66 grader på Grönland i förra veckan (NOAA, ännu inte bekräftat) men det får vi sannolikt inte höra talas om i vanlig media, eftersom sådana uppgifter inte passar in i klimathotsberättelsen. Dessutom handlar enstaka mätningar om väder. Klimat kan man inte mäta, klimat är väder sett över minst 30 år. Man kan först då beräkna trender för till exempel temperatur, stormar och nederbörd.

Hur var det då med mina uppgifter från IPCC, är det falskt trams som UN påstår? I en insändare är det sedvanligt att inte ge exakt källhänvisning med tanke på utrymmesbrist. Dock visar det på ett genuint intresse från UN:s sida när han inte nöjer sig med mindre än en exakt hänvisning. Nåväl, vad gäller översvämningar skriver IPCC i deras senaste stora rapport AR5 på sidan 216 på originalspråket: In summary, there continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale. Övriga uppgifter hittas i AR5, sidorna 215, 216, 217, 220, avsnittet 2.6.2 Extremes of the Hydrological Cycle.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vad gäller klimat och politik är det tyvärr idag mycket tydligt att klimatfrågan kapats av politikerna, framförallt de från MP, C och V. Tillsammans bildar dessa en giftig blandning som när den intas medför stopp för tillväxt, utveckling och fattigdomsbekämpning. Klimatet har blivit den perfekta förevändningen för höjda skatter, nya avgifter och restriktioner, avveckling av fungerande och behövlig teknik samt dyra satsningar på i bästa fall meningslösa projekt. Detta har spridit sig ända ner till kommunal nivå. Okunniga journalister och engagerade medborgare agerar nyttiga idioter och hjälper till att sprida en totalt ensidig bild med alarmism, ”skam”-spridning och domedagshot i kölvattnet.

Slutligen: UN förstår nog inte varför jag håller på med att framföra andra förklaringsmodeller än den av media enda tillåtna (koldioxidhypotesen), men så länge statsradio, -tv och de större tidningarna fortsätter svika sitt uppdrag att objektivt bevaka klimatfrågan och istället bidrar till en likriktad och fördummande debatt, så länge fortsätter jag. Att förslösa enorma resurser på basis av datamodeller som bygger på bristfällig data och en falsifierad hypotes och som visat sig vara urusla på att förutsäga utvecklingen, det är att försumma arbetet med reella miljöproblem och svika de människor som berövas en väg ut ur fattigdom.

Ernst Herslow
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se