Gruppen-3a-328x120

Rekordmånga fåglar i Finjasjön – men inte vid Sjörröd

Rekordmånga fåglar i Finjasjön – men inte vid Sjörröd

Vid Mjökalånga i västra delen av Finjasjön och upp till Almaåns utlopp vid fågelplattformen ”Slingra dig” noterades de flesta av de rekordmånga fåglarna vid söndagens räkning. Foto: Carl-Johan Månsson

Rekordmånga fåglar observerades i Finjasjön vid Göingebygdens biologiska förenings andfågelräkning på söndagen. Men vid Sjörröd var det som vanligt magert. Dock hittades inga fler döda fåglar.

Thomas Johnsson, som ansvarade för räkningen, konstaterar att det milda vädret har stor betydelse för antalet fåglar, men också vattenkvaliteten.

– Det kan variera kolossalt, men fåglarna skulle aldrig stanna om inte vattenkvaliteten, siktdjupet och födotillgången var hyfsade, säger han.

Föreningens januariräkning ingår i en internationell miljöövervakning samtidigt som förändringar i den lokala miljön kring Finjasjön, Magle våtmark och Stoby våtmark kan påvisas genom förändringar i fågelpopulationen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Totalt noterades på söndagen 4 203 fåglar i det regniga, men för årstiden milda vädret. Det är det största antalet som räknats samman de senaste 50 åren och mer än dubbelt jämfört med det tidigare rekordet från 2009 på 1 890 exemplar. Två arter sticker ut i år: sothöna med 1 502 exemplar och grågås med 1 136 exemplar. Dessa arter har generellt ökat under de senaste tio åren medan sångsvan och storskrake minskat i antal.

Thomas Johnsson berättar att inventerarna uppmanats att leta efter döda fåglar vid Sjörröd eftersom 10-20 döda måsfåglar och duvor upptäcktes där under trettonhelgen. Som Frilagt berättade igår var det då pågående algblomning, trots årstiden, och stora mängder skum vid stranden. Det syns också på filmen och bilderna som Frilagt publicerade. Nu förekom varken skum eller alger.

– Vi hittade inga döda fåglar. Det hade vi faktiskt väntat oss eftersom det rapporterades under den gångna veckan, men vi får ha fortsatt koll, säger Thomas Johnsson.

Mellan 10 och 20 döda måsar och duvor hittades under trettonhelgen vid Finjasjön nära Sjörröd.

Han tycker att det är lite motsägelsefullt att antalet rastande änder i sjön samtidigt slår rekord. Men de flesta fåglarna observerades, liksom vid de flesta tidigare räkningar, vid Finja kyrka och Mjölkalånga.

– Just januariräkningen är väldigt avhängig vädret och isläget, säger Thomas Johnsson.

Han bedömer dock att så många fåglar som denna gång borde tyda på att vattenkvaliteten åtminstone idag är relativt bra, i den delen av sjön.

I området från Mjölkalånga i väst till strax efter Almaåns utlopp i norr observerades hela 3 516 fåglar, varav 1 500 sothöna, 1 100 grågås, 350 vigg, 240 gräsand, 200 brunand, 46 storskarv, 39 sångsvan, 20 knipa, 15 kanadagås, 3 skäggdopping, 2 knölsvan och 1 salskrake.

I Sjörrödsområdet (från norra halvan av Björkviken till Finjasjö park) noterades totalt 273 fåglar, varav 148 gräsand, 102 vigg, 6 grågås, 6 storskarv, 5 knipa, 4 häger och 2 skäggdopping.

Minsta antalet fåglar i Finjasjön rapporterades från Skyrup med 51 exemplar, varav 30 grågås, 12 gräsand, 4 knölsvan, 3 knipa, 1 häger och 1 storskarv.

Området från södra Björkviken via Guldkusten till Måsudden hade 151 inräknade exemplar, varav 82 gräsand, 20 vigg, 14 knipa, 12 storskrake. 9 salskrake, 8 häger, 4 skäggdopping, 1 ägretthäger och 1 brunand.

Berit Önell

Läs hela rapporten från fågelräkningen på GBF:s Facebooksida.

Läs tidigare artikel i ämnet:

2020-01-11 Många döda fåglar vid Sjörröd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se