torsjö live

Många döda fåglar vid Sjörröd

Många döda fåglar vid Sjörröd

Mellan 10 och 20 döda måsar och duvor hittades under trettonhelgen vid Finjasjön nära Sjörröd.

Många måsar och duvor har dött vid Finjasjön nära Sjörröd. I trettonhelgen och dagarna dessförinnan hittades 10-20 döda fåglar nedanför Sjörröds villaområde och nära Sötekärrsbäckens mynning. Det var vid tillfället pågående algblomning och ovanligt mycket skum i strandkanten. Den förorenade bäcken har en tid haft konstig färg.

– Det bästa är om vi kan få in döda fåglar för obduktion, det är egentligen enda sättet att ta reda på vad de dött av, säger Gete Hestvik, veterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hon förklarar att det hade varit troligare att en sjukdom var orsaken om bara en fågelart hade drabbats, nu kan det snarare vara något annat.

Frilagt har fått en film från trettonhelgen med en sjuk och en död fågel vid stranden, nära öarna nedanför villorna i Sjörröd. Tipsaren, som ofta går i området, hade då sett ovanligt många döda fåglar under några dagar. En del av duvorna låg vid Sötekärrsbäcken, inne i alskogen cirka tio meter från sjön.

– De drog sig kanske undan för att dö, säger han.

En del av de döda fåglarna låg nära utloppet från den förorenade Sötekärrsbäcken som har haft en märklig färg den senastse tiden.

Fåglarna ligger inte längre kvar, kanske har något rovdjur tagit dem.

Trots att det är vinter verkar algerna kunna överleva. De har synts både i den tunna is som bildades när det var kallare och som mörkare blågröna stråk i gräset där vattnet dragit sig tillbaka. Under den gånga veckans blåsigare väder verkar de dock ha skingrats.

Algblomningen i Finjasjön har fortsatt under vintern, till och med under isen, åtminstone vid Sjörröd.
Algerna tycks även växa i gräset på stranden.

Kan fåglar dö av giftalger?

– Det kan man tänka sig, säger Gete Hestvik.

Han kan inte säga vilka symptomen i så fall skulle vara.

– Om det handlar om alger kan de nog dö ganska fort, men jag har inte koll på känsligheten för alger hos fåglar, säger hon.

Massdöd bland fåglar kan också orsakas av någon slags förorening.

– Ibland kan vi se på de inre organen, till exempel levern, om de utsatts för gifter. Vi gör mest mikroskopiska undersökningar här. Eventuellt kan vi också skicka iväg för analys av vissa ämnen, säger hon.

Hon vill gärna att den som hittar döda fåglar i området skickar dem till SVA.

– Det är väldigt intressant. Det är jättebra för oss att få veta detta, säger hon.

En död fågel ska så snabbt som möjligt tas om hand och helst läggas i frysen.

– Sedan kan man ringa till oss för att få en kartong att skicka in fågeln i, säger Gete Hestvik.

Det kostar ingenting att få ett utlåtande från SVA.

När de döda fåglarna hittades var det mycket skum längs strandkanten, från Maglekärrsbäcken, där reningsverket har sitt utlopp, och en bit upp mot Sjörröd.

Kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson säger att döda fåglar oftast inte är en fråga för miljökontoret.

– Det är lite utanför vårt uppdrag om man inte kan misstänka att de dött av någon förorening, säger han.

Miljöchef Sven-Inge Svensson ber Göingebygdens biologiska förening att hålla utkik efter döda fåglar under söndagens andfågelräkning.

Eftersom det nu skulle kunna vara aktuellt vill han be Göingebygdens biologiska förening att hålla utkik efter döda fåglar under den årliga andfågelräkningen som sker imorgon, söndag.

– Om de hittar några hoppas jag de kan samla in dem och frysa dem, säger han.

Miljökontoret kan också ordna med infrysning.

Sven-Inge Svensson kommer att ta upp fågeldöden när forskningsgruppen som arbetar med Finjasjön har möte på onsdag.

Våren 2018 dog både hägrar och måsar vid Sjörröd, något som Sven-Inge Svensson ansåg oroväckande. Någon förklaring hittades dock aldrig.

Thomas Johnsson, som håller i andfågelräkningen imorgon förmiddag har inte fått fler rapporter om döda fåglar vid Finjasjön i vinter.

– Men det är intressant att veta inför andfågelräkningen. Vi har fem olika områden som vi patrullerar på och räknar igenom runt hela sjön. Jag ska säga till alla att ha koll på detta, säger han till Frilagt.

Han förklarar att fågelräkningar är väldigt bra när det gäller att kartlägga miljöförändringar.

– Fåglarna responderar nästan direkt på vattenkvaliteten, säger han.

Han berättar att det var ovanligt gott om fågel i Finjasjön under början av hösten.

– Jag tror att det berodde på att vattenkvaliteten då var bra, siktdjupet gott och vattenståndet lagom. Men det är alltid bäst i norr och nordväst, i grunda partier i sjön. I Sjörröd är det lite mer störningar från mänsklig aktivitet och dessutom nära utloppet från reningsverket, säger han.

Berit Önell

Se filmen här:

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se