Lokalsamhället och EU

INSÄNDARE. Europaforum 2020 kan gärna innehålla något om lokalsamhället och Europa. Inte minst eftersom vi fått ett tillskott av arbetslöshet inom just invandrarkretsar. Ygeman och regeringen vill gärna att det lokala näringslivet allt mer ansluter sig till den internationella, eller i varje fall europeiska marknaden. Där är meningarna delade. Ygemans propåer om att mindre företag bör växa utanför de lokala gränserna är något som exempelvis Italien inte vidhåller.

I en Kristianstadsartikel har jag påpekat att två företag i Hässleholm, Finja Betong och Kärråkra depå, som följt Ygemans recept medfört minskad skattekraft för kommunen och minskad bärighet inom den sociala sektorn (Kristianstadsbladet 7 oktober 2019).

Ser fram emot Europaforum i Hässleholm 2020 och ev. svar på lokalsamhällets bekymmer i ett växande Europa.

Tore Almer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com