Process för tvångsinlösen fortsätter trots nya svar från Boverket

Boverket har åter svarat på frågor från Hässleholms kommun om planprocessen för reningsverket och tvångsinlösen av bostäder. Det kommer inte att stoppa processen. – Jag kan inte se något i Boverkets svar som skulle påverka själva planärendet, så det kommer att fortsätta då vi har ett uppdrag, skriver handläggaren Andreas Ask på miljö- och stadsbyggnadskontoret […]

Öppet brev till Skånetrafiken

INSÄNDARE.Öppet brev till ansvariga politiker och tjänstemän, Skånetrafiken:Skånetrafiken, det får vara någon måtta på orättvisorna! Det är dags för oss skattebetalare säga ifrån. Skånetrafikens nya biljettsystem har inneburit förändringar som drabbar oss i glesbygd orimligt hårt i en tid då klyftan mellan stad och landsbygd är ett av vårt samhälles största hot. Det har medfört […]

Brist på kraftfulla åtgärder

INSÄNDARE. Statsministern och det politiska etablissemanget svamlar om kraftfulla åtgärder men ägnar sig i praktiken åt ”putsmentalitet”. Med detta menas att de ägnar sig åt ovidkommande saker när de inte kan, eller vill, ta tag i de verkliga problemen. Kriminaliteten ökar (inbrott, misshandel, rån, bedrägerier, våldtäkter, skjutningar, sprängningar m.m.). Vidare breder bidragsfusket, i alla dess […]

Långt svar till Ernst Herslow om extremväder

INSÄNDARE. Ernst Herslow tycker inte att extrem hetta är fog för definitionen “Extreme weather”. Då får jag väl förklara för dig att vetenskapen säger något annat. IPCC säger helt riktigt att antalet orkaner och tropiska stormar i Atlanten inte har ökat, MEN däremot har dess styrka ökat markant. Citat från sid 217, sista paragrafen i […]

Ingen budget för sponsring – men undantag för stadsfesten

Stadsfesten i Hässleholm får 300 000 kronor i kommunal sponsring i år – trots att kommunen inte längre har någon budget för sponsorbidrag. Eventuella undantag ska tas från kontot för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ville på onsdagen säga nej till stadsfesten på grund av de begränsade ekonomiska resurserna, men Hanna Nilsson (SD) […]