torsjö live vers2

Öppet brev till Skånetrafiken

Öppet brev till Skånetrafiken

INSÄNDARE.
Öppet brev till ansvariga politiker och tjänstemän, Skånetrafiken:
Skånetrafiken, det får vara någon måtta på orättvisorna!

Det är dags för oss skattebetalare säga ifrån. Skånetrafikens nya biljettsystem har inneburit förändringar som drabbar oss i glesbygd orimligt hårt i en tid då klyftan mellan stad och landsbygd är ett av vårt samhälles största hot. Det har medfört protester, men någon rimlig eller logisk förklaring till förändringen har inte getts. Motiveringen att det finns en rättvisa i antalet kilometer man kan resa i en zon är väldigt bristfällig. Den enda rättvisan i det skulle i så fall vara…just antalet kilometrar. Frågan är om sträckan alls är relevant i sammanhanget? Eftersom Skåne har både storstadsområden och glesbygd blir ett sådant system snarare väldigt orättvist, där vissa får ett mycket stort utbud inom sin zon, medan andra bara kan resa någon station och inte efter kl 20 på kvällen. Ur ett rättvise- och miljöperspektiv skulle kanske områden i glesbygd som saknar fullt utbyggd samhällsservice snarare ha lägre taxa.

Vi i Vinslöv tillhör dem som missgynnats rejält av den nya zonindelningen där biljettpriset för Vinslövsbor som pendlar till närmaste stad, Hässleholm, måste lösa biljett för mellanzon, vilket kostar 850 kr. Det är en ökning med 54% jämfört med tidigare. Undantag har gjorts för områden som anses vara mindre tätbebyggda. Av någon outgrundlig anledning räknas inte Vinslöv dit. Som jämförelse kan vi ta Löddeköpinge. Köper man ett kort med mellanzon där får man tillgång till kollektivtrafik i hela Malmö-Lundregionen, en avsevärd skillnad jämfört med vad vi har.

Det blir också en märklig orättvisa inom kommunen. Tyringe tillhör undantagen som gjorts, vilket innebär att liten zon sträcker sig till 18 km i stället för 8. Ett månadskort för en Tyringebo kostar alltså fortfarande 550 kr trots att avståndet till Hässleholm är i stort sett samma och att tillgången på kollektivtrafik är likartad.

Nu till nästa orimliga förändring. Inför vårterminen har de så kallade terminskorten för skolbarn som pendlar med Skånetrafiken tagits bort. Det har skett utan föregående information till tex de skolor som har stor inpendling av barn. Oss veterligen har det inte heller påtalats i information som gått ut från Skånetrafiken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På terminens första dag visar det sig alltså att våra barn från och med nu är hänvisade till ordinarie månadsbiljetter. Från 1500 kr per termin har priset för Vinslövsbarnen stigit till 510 kr per månad. Det medför att samma orättvisa vad gäller zonindelningen också drabbar barnen. Det kan alltså skilja 48% i resekostnad mellan två barn i samma klass, den ena boende i Vinslöv och den andra i Tyringe. Att ta sig från hemmet till skolan ska kosta lika mycket för barn, oavsett var man bor. Allt annat är orimligt. Vi kräver att terminskorten med samma pris för skolbarn i hela Skåne återinförs och att avgiften hålls låg så att alla invånare, oavsett inkomst eller avstånd till skola, har möjlighet att utnyttja det fria skolvalet.

Vi är många som av miljö- och hälsoskäl vill pendla kollektivt och vänja våra barn vid att göra detsamma. Det borde ligga i Region Skånes intresse att stimulera detta genom att göra det gynnsamt, även ur ekonomisk synvinkel, att välja det miljömässigt smartaste alternativet. Gör om, gör rätt!

Brevet har publicerats i Facebookgruppen ”Ett Vinslöv för alla” och tills idag fått 106 underskrifter.

Nina Bendahl
Pär-Ola Bendahl
Ellicka Hermodsson
Peder Hermodsson

Tomas Totte Jalking
Barbro Ljunggren
Violeta Schagrodsky
Lena Sundgren
Johanna Gunnarsson
Annika Grahm Jörgensen
Britt-Marie Berglund
Jeanette Ström
Lindha Lundström
Annica Nilsson
Ingrid Svensson
Maria Sarkar
Elna Meilstrup
Sakir Agusi
Linda Gustafsson
Catarina Borglin
Jenny Ahl
Roland Nilsson
Ann-Christin Bergholtz
Petra Lindh
Elsa Persson
Per Martinsson
Towe Lindqvist Ottosson
Gunilla Olofsson
Eva Britt-Marie Sandgren
Lena Nielsen
Marie Bengtsson
Elin Nielsen Egerius
Thomas Nielsen
Peter Björnsson
Karolina Wirdebo
Anna-Greta Andersson
Ulrika Wirdebo
Ida Berglund
Helene Thörn
Thereshe Darowitche
Monika Hjelm
Josefine Thillman
Lotta Persson
Viveca Powell
Hasse Skoglund
Maria Nilsson
Susanne Håkansson Svensson
Anna Lindh
Ida Pråmell
Jonas Thörn
Jennifer Olsson
Heléna Fransman
Sandra Nilsson
Peter Leidhagen
Julia Larsdottir Landgren
Antonia von Mentzer
Malena Malm
Yvonne Brink
Nils-Åke Brink
Mona Pålsson
Ida Bengtsson
Madelene Åberg
Caronia Gjerling Paulin
Pernilla Gunnarsson
Kickan Olsson
Linda Harensjö
Therese Ahlfeldt
Amanda Ahlstedt
Agneta Agge Carlström
Martina Lewitz
Ulrika Andersson
Caroline Ahlfeldt
Nicklas Nicke Andersson
Dennis Strid
Ingrid Nilsson
Lena Johansson
Sandra Svantesson
Ronja Lindgren
Katarina Lindgren
Bjarne Åberg
Jezper Nilsson
Joachim Stedt
Anna Nilsson
Cia Larsson
Eivor von Mentzer
Marielle Redinge
Agneta Gottberg Henriksson
Mimi Lindborg

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se