Gruppen-3a-328x120

Ingen budget för sponsring – men undantag för stadsfesten

Ingen budget för sponsring – men undantag för stadsfesten

Stadsfesten får sponsorbidrag av kommunen även i år. Festen har lockat mycket folk, förra året var det Markolioos tur att underhålla hässleholmarna. Foto: Urban Önell

Stadsfesten i Hässleholm får 300 000 kronor i kommunal sponsring i år – trots att kommunen inte längre har någon budget för sponsorbidrag. Eventuella undantag ska tas från kontot för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ville på onsdagen säga nej till stadsfesten på grund av de begränsade ekonomiska resurserna, men Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) gjorde gemensam sak och röstade ner honom i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Jag tycker att vi ska sponsra det som gynnar större delen av befolkningen, såsom stadsfesten. Men vi behöver inte stödja större arrangemang som Torsjö Live som tar inträde, säger Hanna Nilsson.

Företag som Norra Skåne får inte heller fortsatt sponsring i år.

Beslutsförslaget var att låta kommunens medfinansiering till stadsfesten stanna vid det årliga verksamhetsbidraget på 800 000 kronor till Hesslecity. Även förra året diskuterades att säga nej till ett särskilt sponsringsbidrag till stadsfesten, men Hesslecity varnade då för att det kanske inte skulle bli någon fest och kommunstyrelsen beviljade 350 000 kronor. Hesslecity hade nu ansökt om 300 000 kronor per år i tre år, men det blev bara beslut för i år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Vi tycker att stadsfesten är oerhört viktig. Det tas inget inträde och det är viktigt med aktiviteter i centrum, säger Lena Wallentheim.

Hon påpekar också att S föreslog en annan budget, men tycker att det är bra att diskutera varje enskilt fall av sponsring politiskt. Hanna Nilsson är mer tydlig med att hon och hennes parti vill minska sponsorbidragen.

– Vi vill vara mer restriktiva med att sponsra arrangemang som tar inträde och det är fel att ge till bolag. Stadsfesten gynnar kommunen på ett helt annat sätt, säger hon.

Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson reserverade sig mot beslutet.

– Jag kan tycka att det sänder märkliga signaler. Vi har lagt en tuff budget med besparingar på många förvaltningar och varslat folk om uppsägning. Nu ska vi festa upp pengarna. Jag tycker nästan att det är en skymf mot dem som får lämna sina anställningar, säger han.

Hanna Nilsson anklagades på torsdagseftermiddagen i en artikel i Norra Skånes webbupplaga för jäv eftersom hon sitter i Hesslecitys styrelse.

– Det låter ju lite konstigt, sa kommunjurist Magnus Gjerstad till Norra Skåne.

Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson sitter dock i styrelsen som representant för kommunen och har inga privata intressen där.

– Kommunen har en insynsplats och det ska vara ett av kommunalråden. Lena Wallentheim satt där förra perioden, säger Hanna Nilsson till Frilagt.

Tillväxtavdelningen hade 2019 en budget för sponsorbidrag till evenemang, föreningar och företag på 1,1 miljoner kronor. Ytterligare 250 000 kronor beviljades i tilläggsanslag och kostnaden blev därmed 1 350 000 kronor. 2018 var budgeten på 975 000 kronor med tilläggsanslag på 425 000 kronor, totalt 1,4 miljoner kronor.

Inför 2020 beslöt kommunfullmäktige att spara bort hela sponsorbudgeten.

– Vi har egentligen inte avsatt något alls till sponsring. Om det ska bli några pengar får vi ta dem ur budgeten för oförutsedda utgifter, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Den budgeten uppgår för kommunstyrelsens del till 4 miljoner kronor 2020, men ska räcka till annat än sponsring.

Kommunen har informerat på sin hemsida om att möjligheterna till sponsring kommer att vara begränsade från och med budgetåret 2020. Samtidigt sägs att ansökningar ändå ska tas emot och bedömas av kommunstyrelsen två gånger per år, den 1 mars och den 1 september.

Det finns alltså mindre pengar, men hur mycket är oklart. Samma riktlinjer som tidigare ska gälla. Frågan är då hur godtycke ska undvikas.

Enligt riktlinjerna ska syftet vara att stärka kommunens varumärke.

– Allmänheten ska alltid känna förtroende för kommunens verksamhet och att denna bedrivs på ett objektivt och opartiskt sätt, står det bland annat.

Oklart vilka som ska prioriteras

Tillväxtchef Stefan Larsson har alltså inte längre någon budget för ändamålet, men säger att han inte fått uppfattningen att sponsorbidragen prioriterats bort.

– Det är politikerna som prioriterar nu, säger han.

Han kan inte svara på vad som ska prioriteras eller prioriteras bort.

– Det blir hårdare prioriteringar, säger han bara.

Tidigare hade han delegation på bidrag upp till 100 000 kronor, högre belopp skulle även då beslutas av politikerna.

Inte heller Lars Johnsson kan säga hur politikerna ska välja mellan de sökande.

– Den diskussionen får vi ta i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men det kan mycket väl bli mycket strängare, det ligger i sakens natur, säger han.

En av de största bidragstagarna är Vittsjö GIK som av budgeten 2018 och 2019 fick hela 850 000 kronor och kommer att få ett lika stort belopp både i år och nästa år.

Svårare för bolag att få sponsring

Flera bolag sponsrades av kommunen förra året. De kan få svårt att få bidrag i år. Torsjö Live fick 250 000 kronor 2019 och Rock the night 50 000 kronor. Tykarpsgrottan har ett avtal som gäller sedan i juni 2019 och till och med juni 2020 med ett maxbelopp på 100 000 kronor för flera olika aktiviteter.

Norra Skåne/Skånska Dagbladet sponsrades under tiden 2017-2019 av kommunen i ett projekt som heter Handla på hemmaplan. I samarbetsavtalet beskrivs det som en informationskampanj. 2019 betalade kommunen 70 000 kronor mot att kommunens logga skulle exponeras vid marknadsföring av Handla på hemmaplan i annonser och vid arrangemang. Det skedde bland annat vid Norra Skånes marknadsstånd på Stortorget.

Dåvarande chefredaktören Lars J Eriksson använde när kampanjen inleddes 2017 det ovanliga greppet att själv skriva texten till en halvsidesannons om Handla på hemmaplan.

– Det ligger inte i en tidnings intresse att stillasittande se på när hela ens existensberättigande håller på att försvinna, skrev han bland annat och uppmanade läsarna att handla lokalt.

Norra Skåne har haft ett sponsoravtal med kommunen sedan 2017 under namnet Handla på hemmaplan.

Då var både Hässleholms kommun och Osby kommun sponsorer.

Avtalet gick enligt Stefan Larsson ut den 31 december och har inte förlängts. Tidningen hade dock en helsidesannons den 2 januari.

Lokalhyror och tidningar

Men kommunen har utöver detta ett omfattande samarbete med Norra Skåne och andra företag i Skånska dagbladet-koncernen. 2018 fakturerade bolagen kommunen 2,3 miljoner kronor, 2019 (till den 20 december) 2,2 miljoner kronor. Huvuddelen gällde lokalhyror. 2018 var det lite drygt 1 miljon kronor och 2019 var det 1,5 miljoner kronor. 2018 betalade kommunen 685 000 kronor för annonsering, 2019 hade summan minskat till 306 000 kronor. Tidningar, böcker och tidskrifter kostade cirka 200 000 kronor 2018 och cirka 220 000 kronor 2019.

Lars Johnsson säger att han inte kände till avtalet med Norra Skåne och vill inte uttala sig om lämpligheten.

– Vi ska gynna näringslivet i kommunen, säger han och hänvisar till tillväxtchefen.

Hanna Nilsson blir förvånad när hon får höra om avtalet. Så det lär inte bli aktuellt med fler avtal av det slaget?

– Det får vi verkligen hoppas, säger hon.

Berit Önell

Läs om kommunens villkor för sponsorbidrag här:
https://www.hassleholm.se/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/sponsringsansokan.html

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se