torsjö live vers2

Återuppta stödet till studieförbunden!

Återuppta stödet till studieförbunden!

INSÄNDARE. Efter turbulens och partitaktiskt spel i riksdagen står det nu klart att Sveriges kommuner får ett extra statsbidrag på totalt 7,5 miljarder kronor. För Hässleholms kommun innebär det ett välbehövligt tillskott på åtskilliga miljoner.

Kulturen och föreningslivet fick bära en stor del av de besparingar som gjordes vid budgetbeslutet inför 2020. För studieförbunden drogs det kommunala stödet helt in.För föreningar och medborgare i Hässleholms kommun har detta fått kännbara konsekvenser.I Norra Skåne får vi läsa nödrop från Sösdala Simsällskap ochTaekwondoklubben. Genom andra kanaler nås vi av oro från besöksnäringen, som signalerar att Hässleholm på kort tid tappat i attraktion som konferens- och arrangemangsort.Det innebär minskade intäkter, även för det kommunala Kulturhuset.

ABF har tvingats lägga ner den mycket betydelsefulla och uppskattade musikverksamhet vi drivit tillsammans med ett 80-tal omsorgsbrukare, en verksamhet som endast varit möjlig tack vare det kommunala ekonomiska stödet. Vi har också tvingats kräva en större ekonomisk insats av de föreningar som vill göra kulturarrangemang tillsammans med oss, något som naturligtvis svider i magra föreningskassor.

Vi kan läsa i Norra Skåne att det ändå funnits resurser att sponsra Stadsfesten. Att socialdemokraterna står bakom detta är väl helt i sin ordning, eftersom man röstade emot indragningen av stödet till studieförbunden. Att Hanna Nilsson, SD, tycker att man har råd med det ena men inte det andra säger väl ganska tydligt hur det partiet vill prioritera. Gärna party en gång i stan, men inga studiecirklar i Verum eller Hästveda. Samma Hanna Nilsson menar i en annan artikel att kommunen inte kan svika Taekwondoklubben. Nej, det tycker inte vi heller, men kommunen bör då inte svika en hel rad andra föreningar som är beroende av det stöd, till exempel i form av lokaler, som studieförbunden tack vare det kommunala bidraget kunnat stå för.

I Kristianstadsbladet den 28 januari läser vi med stort intresse hur Agneta OlssonEnochsson, Liberalerna, mycket tydligt menar att ett villkor för ”restalliansens” sammanhållning är att man aldrig köpslår med SDinför beslut. Hon menar också att blockpolitiken i kommunen inte är så lösningsfokuserad och därför skadlig. Hon säger vidare om beslutet att dra instödet tillstudieförbunden: ”Jag älskar folkbildningen men om plånboken skulle räcka var vi tvungna att plocka bort något. Men det tog ända in i själen såklart”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu, med de nya miljoner staten skjuter till, finns möjlighet för Liberalerna och ”restalliansen” att göra vad hjärtat säger. Det lär inte vara någon svårighet att hitta en majoritet i fullmäktige. Återställ det kommunala stödet till studieförbunden i Hässleholms kommun!

Sten Andersson
Ordförande
ABF Skåne Nordost

Kjell Arvedson
Vice ordförande
ABF Skåne Nordost

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se