torsjö live vers2

Vill lägga ner natur- och friluftsrådet efter vindskyddsaffären

Efter revisorernas kritik mot hanteringen av de lyxiga vindskydden på Hovdala föreslås att natur- och friluftsrådet läggs ner. Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att rådets agerande var huvudproblemet i affären där ingen tycks ha haft kontroll på de skenande kostnaderna. – Det behövs tydligare styrning enligt revisorerna och de ifrågasätter legimiteten […]

Trappar upp striden om vikingabyn

Hässleholms kommun trappar upp striden om vikingabyn vid Vätteryds gravfält. En byggsanktionsavgift på 58 000 kronor föreslogs på onsdagen av miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Ordförande Kenny Hansson (M) påtalar att avgiften kan öka, i värsta fall upp till 2,5 miljoner kronor, om byggprojekten i vikingabyn fortsätter utan bygglov. Länsstyrelsen avslog häromdagen också Oddvar Lönnerkrantz och […]

Bekymmersam ekonomi för Hässleholm

Verksamheten går back med 112,8 miljoner kronor. Det visar 2019 års preliminära bokslut för Hässleholms kommun. Uppenbart är att det inte råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ändå kan ett överskott på 83,5 miljoner kronor redovisas i räkenskaperna. Resultatet räddas av finansiella engångsintäkter och orealiserade vinster. När kommunen sålde Hässleholms Energi till Sydkraft, nuvarande […]