torsjö live vers2

Vill lägga ner natur- och friluftsrådet efter vindskyddsaffären

Vill lägga ner natur- och friluftsrådet efter vindskyddsaffären

Hanteringen av de björkklädda vindskydden vid trädhuset på Hovdala fick hård kritik av revisorerna. Nu föreslås nedläggning av natur- och friluftsrådet vars legitimitet ifrågasattes av revisorerna. Foto: Berit Önell

Efter revisorernas kritik mot hanteringen av de lyxiga vindskydden på Hovdala föreslås att natur- och friluftsrådet läggs ner. Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att rådets agerande var huvudproblemet i affären där ingen tycks ha haft kontroll på de skenande kostnaderna.

– Det behövs tydligare styrning enligt revisorerna och de ifrågasätter legimiteten i natur- och friluftsrådet. Då är det enda rätta att börja om från början, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott sa ja till hans ordförandeförslag och var också eniga i att en del av förvaltningschefens förslag till yttrande i frågan var alltför skönmålande.

Revisorernas kritik mot projektet var svidande. Slutsatserna var bland annat att vindskydden uppfördes helt och hållet utan styrning, att det inte gått att utreda hur mycket de faktiskt kostat och att kommunen brutit mot upphandlingslagstiftningen. Tre nämnder måste nu skriftligen svara revisorerna: kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott var inte helt nöjda med förvaltningschef Jan Karlssons förslag till yttrande. Kenny Hansson föreslog korrigeringar på tre punkter och fick stöd av vice ordförande Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ).

– Det står att projektet hela tiden varit transparent mot media och politiker. Det ansåg vi vara direkt felaktigt, så det ströks, berättar Kenny Hansson vid torsdagens presskonferens.

Transparens mot media och politiker var det inte fråga om. När Frilagt i somras började granska projektet visade det sig omöjligt att få klarhet i de totala kostnaderna. Fakturor var utspridda på flera förvaltningar och konton. Framförallt taket blev dyrare än väntat. Dessutom lämnades vilseledande uppgifter.

Ordet “eventuellt” ströks i en mening om att ett politiskt beslut borde tagits i samband med ambitionshöjningen från enkla vindskydd till lyxiga och arkitektritade små stugor.

Politikerna accepterade inte heller en formulering om att de informerats vid ett sammanträde i november 2017, underförstått att de då kunnat säga stopp.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

– Det fanns inget beslutsförslag utan var enbart en allmän information, säger Kenny Hansson.

Han berättar att frågan fick honom att ryta ifrån på ett sätt som han inte brukar.

– Jag tycker att det är ganska allvarligt när man försöker skönmåla de fel som begåtts, säger han.

En direkt följd av revisorernas kritik var att han föreslog nedläggning av natur- och friluftsrådet som hört till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Han anser att det har spelat ut sin roll efter revisorernas kritik om bristande styrning, insyn och uppföljning. Det innebär också att rådets budget för i år, 700 000 kronor efter en neddragning på 27 procent, tas bort från nämndens driftsbudget.

– Vi måste se över det här noggrant och behöver börja om på helt ny kula, säger Kenny Hansson.

Han har inget färdigt förslag på var pengarna ska placeras istället, men det skulle kunna vara hos kultur- och fritidsnämnden och Hibab som ansvarar för underhållet av vandringslederna.

– Det skulle vara lämpligt att skicka dem dit, säger Kenny Hansson.

Facklig förhandling krävs eftersom det handlar om en ganska stor omställning I verksamheten där ett ansvarsområde försvinner, dock ingen tjänst. Natur- och friluftsrådet tillsattes 2008 av kommunstyrelsen, men Kenny Hansson anser att kommunfullmäktige nu ska fatta beslutet. Han har hela sin grupp i den så kallade kärnalliansen (M, KD och L) i nämnden bakom sig i frågan.

Revisorernas uppmaningar till nämnderna gäller att se till att lagen om offentlig upphandling samt upphandlings- och inköpspolicy följs, att alla projekt följer projekthandboken, att alla projekt bedrivs utifrån en budget med tillhörande uppföljning, att organ så som exempelvis natur- och friluftsrådet har tydliga ramar gällande bland annat budget, ansvar och befogenheter och att projekt får egna kostnadsställen så att en ändamålsenlig ekonomisk uppföljning möjliggörs.

Berit Önell

Läs mer:

2020-01-10 Skarp revisorskritik mot dyra vindskydd

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se