torsjö live vers2

Bekymmersam ekonomi för Hässleholm

Bekymmersam ekonomi för Hässleholm

Verksamheten går back med 112,8 miljoner kronor. Det visar 2019 års preliminära bokslut för Hässleholms kommun. Uppenbart är att det inte råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ändå kan ett överskott på 83,5 miljoner kronor redovisas i räkenskaperna. Resultatet räddas av finansiella engångsintäkter och orealiserade vinster.

När kommunen sålde Hässleholms Energi till Sydkraft, nuvarande EON, 1999 skaffade sig kommunen värdepapper och aktier, som nu kan bidra med 72,9 miljoner kronor till 2019 års överskott. Även försäljningen av Hässleholms vatten till Hässleholm Miljö, alltså en sammanslagning av två kommunala bolag, ger en reavinst som påverkar resultatet positivt. Det handlar om 36,6 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

På så sätt lyckas Hässleholm uppfylla kommunallagens bestämmelse om god ekonomisk hushållning. Det menar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

– De löpande kostnaderna i nämndernas verksamheter är fortfarande mycket högre än intäkterna, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

– På grund av de finansiella delarna klarar vi nätt och jämnt balanskravet 2019, säger han i ett pressmeddelande. Men bokslutet bekräftar samtidigt att det var rätt att besluta om tuffa besparingar inför 2020. De löpande kostnaderna i nämndernas verksamheter är fortfarande mycket högre än intäkterna, och så kan det naturligtvis inte fortsätta.

Nämnder och förvaltningar går back i förhållande till budget. Det handlar om att 42,6 miljoner kronor mer än vad som tilldelats av kommunfullmäktige har förbrukats. Bara tre av sju nämnder klarar av att hålla sig inom ramarna.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minus på 32, 1 miljoner kronor, socialnämnden uppvisar ett minus på 10,5 miljoner kronor och tekniska nämnden har ett minus på tre miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen har förbrukat 1,9 miljoner kronor mer än de var beviljade.

Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se