torsjö live vers2

Kommunledningen vill utreda försäljning av förskola

Kommunledningen vill utreda försäljning av förskola

Norska Norlandia Förskolor AB vill köpa Bullerbyns förskola i Hässleholm. Den styrande borgerliga ”kärnalliansen” är positiv och vill utreda frågan, liksom SD. Foto: Berit Önell

Den kommunala förskolan Bullerbyn på Stattena i Hässleholm kan komma att säljas till ett privat bolag.

Den styrande borgerliga så kallade kärnalliansen med M, KD och L vill utreda en försäljning till det norska bolaget Norlandia Förskolor AB. SD uttalar sig försiktigt positivt. Men S rasar över beskedet.

– Jag visste inte ens att Bullerbyn var till salu. Jag fick reda på det när det kom ett pressmeddelande, säger Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Norlandia och det svenska etableringsföretaget AMW Gruppen hörde av sig redan för mer än ett halvår sedan och uttryckte intresse för att bygga en förskola i Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Då var de intresserade av T4-området, men där var kommunen redan på väg att bygga en förskola, berättar Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Därefter har kontakten fortsatt. Representanter för kommunen har haft ett samverkansmöte med Norlandia och AMW Gruppen och återkommit med förslag på möjliga alternativ.

På måndagen meddelade M, KD och L i ett pressmeddelande att det finns ett ömsesidigt intresse mellan dem och bolagen om att närmare utreda Norlandias intresse för att köpa Bullerbyns förskola.

– Det ger en avlastning i kommunens ansträngda investeringsbudget då nuvarande förskola är i stort behov av att ersättas, oavsett vem som gör det, säger Stefan Larsson i pressmeddelandet.

För Frilagt berättar han att kommunen uppmanat bolagen att, om de menar allvar, komma med en skriftlig förfrågan. I fredags kom en “hemställan om markanvisning för förskola”. Den blev offentlig handling och det var en av anledningarna till att politikerna ville informera så snart som möjligt. Redan tidigare hade bolagen dock gjort en formell ansökan om att få bedriva förskoleverksamhet i Hässleholms kommun.

Stefan Larsson konstaterar att det finns mycket som kan påverka affären.

– Det handlar om vår egen verksamhet, prissättning och om eventuellt fler ska få lämna bud. Det är ett oerhört tidigt skede. Vi gick ut med pressmedelandet för att klargöra vår inställning, säger han.

Han konstaterar att hans parti är positivt till fler fristående verksamheter generellt.

– Men detta är en ovanlig lösning. I första hand söker vi privata entreprenörer i nya verksamheter, säger han.

Han utgår ifrån att det så småningom blir kommunfullmäktige som fattar beslut.

– Det är en stor fråga, säger han.

Ulf Berggren (SD), vice ordförande i tekniska nämnden. Foto: Lotta Persson

Ulf Berggren (SD), vice ordförande i tekniska nämnden, berättar att hans parti haft ett eget möte med bolagen.

– De ville komma till oss. Det är annars en diskussion som alliansen haft, men de har frågat oss om vi kan tänka oss det, förklarar han.

Han betonar dock att han vill se siffror innan han tar ställning och att SD vill att större delen av den kommunala verksamheten ska ske i kommunal drift.

– Någon privat verksamhet är också bra för konkurrensen, så att det finns något att jämföra med, säger han.

Joachim Fors är irriterad över alliansens agerande, särskilt sedan han fick veta att det varit diskussioner med SD.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

– Det känns som att alliansen inte vill ha de trepartssamtal som de talade om i början av mandatperioden. I min värld skulle vi haft en diskussion om att bygga en ny förskola. Här vill ett privat bolag köpa en befintlig förskola. Vad gör det för nytta för Hässleholms kommun? Föräldrar och barn blir tvungna att välja en fristående förskola. Det finns inte plats på andra kommunala förskolor om de skulle vilja byta, säger han.

Han tycker att det pratas vitt och brett om frivillighet.

– Jag var lite sur på Stefan Larsson, så jag frågade om jag fick köpa HTS (Hässleholms tekniska skola). Han sa att jag fick skicka in en förfrågan. Det verkar som att allt är till salu, säger han.

Joachim Fors är övertygad om att en försäljning av en kommunal förskola blir en dålig affär för kommunen.

– Jag vet att det blir dyrare för barn- och utbildningsnämnden eftersom vi inte får kompensation för löneökningar och hyreshöjningar. Men det blir inte dyrare för föräldrarna, säger han.

Han säger att tanken varit att bygga en ny förskola på Björklunda och att Bullerbyn därefter skulle kunna rivas.

– Möjligen skulle vi kunnat bygga nytt där om det behövs. Det är ett område som växer, säger han.

Stefan Larsson menar att Bullerbyn i vilket fall måste ersättas av en ny förskola på samma plats. Hans uppfattning är att alla politiska partier, även S, känt till att Norlandia var intresserade av att etablera en förskola i Hässleholm.

Han anser inte heller att SD fått särskild information av alliansen i frågan.

– Jag vill inte påstå att vi diskuterat det på så seriös nivå, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se