torsjö live

Tre ja och ett nej till kommunalt sponsringsbidrag

Tre ja och ett nej till kommunalt sponsringsbidrag

Hästveda marknad får 40 000 kronor i kommunalt sponsringsbidrag. Foto: Lotta Persson

Hästveda marknad, Sörby BoIS och Hässleholms Motorklubb får sponsringsbidrag av Hässleholms kommun, men Hässleholms Orienteringsklubb blir utan. Det beslöt kommunalråden i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. Årets nya, mer restriktiva policy för sponsring tillämpas trots att ansökningarna kom in före den 2 januari. Men den nya regeln om att ansökningarna bara ska behandlas vid två tillfällen per år verkar inte gälla.

– Om det kommer in ansökningar får vi behandla dem, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunen har på grund av sin kärva ekonomi beslutat att inte avsätta några medel för sponsring i årets budget. Trots det kan föreningar med flera ansöka om sponsringsbidrag hos kommunledningen, inte som tidigare hos tillväxtavdelningen. Enligt den nya policyn på kommunens hemsida ska ansökningar endast behandlas två gånger om året och lämnas in senast den 1 mars respektive den 1 september. Kriterierna i riktlinjer för sponsring och reklamavtal från 2017 gäller fortfarande. För att komma ifråga ska sponsringen stärka kommunens varumärke. Sponsringen finansieras nu via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Den enda ansökan som nu beviljades i sin helhet var den från Sörby BoIS som, liksom förra året, får 25 000 kronor till damlandslaget i tyngdlyftning på elitnivå.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var enigt i beslutet om sponsringsbidragen, från vänster Hanna Nilsson (SD), Lars Johnsson (M) och Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Hässleholms Motorklubb hade ansökt om 225 000 kronor, men får 100 000 kronor, för arrangemang av tre stora motortävlingar under 2020: Rally SM, Hässleholms GP och Temahallen Grussprint. Evenemangen uppfyller alla kriterier, exempelvis högsta elitnivå både individuellt och för föreningen, att de ökar kännedomen om Hässleholm utanför kommunen och är intressanta för riksmedia. Förra året beviljasdes totalt 275 000 kronor.

Hästveda marknad sökte sponsringsbidrag på 50 000 kronor och får 40 000. Avsikten är bland annat att täcka kostnaden för bland annat avspärrningar vid marknaden, en kostnad som tidigare kommunens tekniska förvaltning stått för. Hästveda marknad uppfyller fyra av fem kriterier för evenemangssponsring. Det femte är intresset från riksmedia. Marknaden fick förra året 55 000 kronor.

Hässleholms orienteringsklubb får inget sponsringsbidrag alls. Klubben hade ansökt om 70 000 kronor för hälso- och friksvårdsprojektet Hitta ut. Projektet, som växer snabbt i hela Sverige, handlar om att uppmuntra fysisk aktivitet genom att dela ut orienteringskartor med utmärkta checkpoints till boende inom ett särskilt geografiskt område.

Motiveringen till avslaget är att evenemanget inte faller inom ramen för kriterierna varken för idrottssponsring, evenemangssponsring eller kultursponsring och inte heller “övrig sponsring”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott var enigt i sitt beslut.

Fler ansökningar om sponsringsbidrag är inlämnade och kommer att behandlas senare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se