torsjö live

Vad är mest skrämmande?

Vad är mest skrämmande?

INSÄNDARE. I Carl-Johan Baulers kolumn i Norra Skåne den 10 februari med rubriken ”Kinavirus och brist på griskött skrämmer”, är det sistnämnda en något överdriven reflektion. Vår totala köttkonsumtion synes för undertecknad vara mer skrämmande. Vetskapen att vår kraftfoderimport ödelägger stora arealer av regnskogar för bland annat sojaproduktion är betydligt mer skrämmande. Dessutom vetskapen hur det går till när Carl-Johan Baulers ”älskade” gris går till slakt, när den gasas ihjäl på det mest barbariska sätt, är än mer skrämmande. Han har tydligen inte något förbarmande för sin ”älskade” gris för att tillgodose sitt tydligen omåttliga (omättliga) begär efter bacon.

Trenden med en ökning av mer växtbaserade inslag i kosten verkar att ha gått honom spårlöst förbi. För miljön och klimatets skull. Vad som är glädjande är att köttkonsumtionen äntligen har vänt nedåt ett par kilo, men det är långt till den rekommenderade halvering som förespråkas. Kanske skulle vi ha målsättningen att reducera vårt intag till samma mängd som man har i Indien (5 kilo/person). På så vis skulle en rättvis och för planeten mer uthållig matproduktion erhållas. Å andra sidan går inte vår ständiga folkökning ihop med mänsklig överlevnad. Den ständiga plundringen av jordens ändliga resurser gör att det inte ser särskilt ljust ut för homo sapiens. Ett ännu värre virus än Corona skulle möjligen reducera mänskligheten till en för planeten ”acceptabel” nivå. Se gärna filmen ”Contagion” som skildrar detta scenario. 

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se