torsjö live

Högerns agenda att sälja ut kommunal verksamhet

Högerns agenda att sälja ut kommunal verksamhet

INSÄNDARE. Nu är det dags för alla sovande medborgare i vår kommun att vakna inför det som håller på att ske i Hässleholm.

Moderater, Kristdemokrater, Liberaler och Sverigedemokrater lurar inte i vassen längre utan visar helt öppet sin politiska agenda! Hög tid att reagera på deras planer att rasera det mesta som vi tar som självklart i vår välfärd.
I deras budget sparades det in på barn och ungdomar i förhållandevis katastrofal skala. Kultur och fritid som kan vara helt avgörande för våra barns framtida val i livet. Min erfarenhet säger mig att föreningsverksamhet i alla dess former är positivt om man vill motverka utslagning eller utanförskap.

Socialens svårigheter har vi kunnat läsa om i tidningen med för lite och utarbetad personal framförallt när det gäller barn och unga. Stödundervisningen inom skolan verkar inte fungera tillfredställande. Och nu vill man tydligen sälja ut kommunal verksamhet till privata riskkapitalbolag som ser vår kommun som en attraktiv mjölkko med det nya styret vid rodret. Bullerbyns förskola skall tydligen avyttras från att ligga under kommunens kontroll!

Attendo och Vardaga bygger i spekulationssyfte stora äldreboenden för att med hjälp av skattefinansierad verksamhet tjäna stora pengar. Vilket innebär kostnadsökningar då vi med all sannolikhet kommer få tomplatser på våra egna boenden.

Kommunen har tidigare haft planer på tillbyggnad av Ekegården samt ett nytt boende i egen regi, varför hör man inget om detta? Som ordinarie i omsorgsnämnden har jag ställt frågan vid flera tillfällen om det förts samtal eller förhandlingar med de nyetablerade företagen men fått ett klart nej till svar från ordföranden samt förvaltningschef. Det innebär att bygget varit ren spekulation och kan därför lämnas helt utan agerande från kommunens sida.

Vi har efter beslut från majoriteten i kommunens politiska rum infört den så kallade loven, lagen om valfrihet när det gäller hemtjänst, ett beslut som kostat kommunen mycket pengar. Och efter ett drygt år med denna reform är det inte en enda brukare som valt en annan för hemtjänst än kommunen.

Men agendan verkar vara en princip fråga för de styrande…sälj ut vårt gemensamma och låt någon annan driva och ansvara för genuin kommunal verksamhet. Jag tror inte att majoriteten av oss som bor och verkar här tycker det är en bra lösning på sikt. Men skall vi gemensamt kunna stoppa detta måste vi vakna och protestera högt och ljudligt! Att i efterhand ändra en sådan utförsäljning är i praktiken omöjligt och kommer bli ännu en av högerns oändliga rad av skadliga kostsamma affärer!

Anders Wallentheim
Socialdemokrat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se