Gruppen-3a-328x120

Kraftigt regn kan få Finjasjön att stiga snabbt

Kraftigt regn kan få Finjasjön att stiga snabbt

Finjasjön har den senaste veckan sakta stigit och en del områden är översvämmade, här vid Sjörröd. Kraftiga regn kan snabbt få situationen att förvärras.

Finjasjön stiger och helgens regnmängder kan bli avgörande för om det blir en allvarlig översvämning.

– Det kan gå fort, säger räddningschef Emma Nordwall som dock konstaterar att den uppmätta vattennivån bara stigit med cirka tre centimeter per dag under den gångna veckan.

Kommunen har stängt vallen över vägen till Tormestorps båthamn. Den 7 februari uppmanade räddningstjänsten åter närboende till beredskap.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Väderprognoserna för helgen är osäkra. Det är olika regnmängder i olika prognoser. Klart är att det kommer att regna, men det kan bli väldigt mycket eller bara lite, säger Emma Nordwall.

Vallen över vägen mot Tormestorps båthamn har stängts för att skydda bostäderna mot översvämning. Bilden är från 2017.

Finjasjöns vattennivå uppmättes på fredagen till 44,17 meter över havet. Som normalt vattenstånd brukar 42,40 räknas. Nu är det alltså en bra bit däröver, även om det är långt kvar till högsta nivån vid den största översvämningen 2002, som var 45,38.

Räddningstjänsten har daglig koll på läget, även under helgen.

– Vi har jourpersonal som har koll på vattennivån. Men de som har bäst koll är de som bor där, säger Emma Nordwall.

Hon betonar att fastighetsägare har stort ansvar att vara förberedda om läget skulle förändras.

– Den som är orolig kan kontakta sitt försäkringsbolag om vad man bör göra, säger hon.

Fastighetsägare har själva ett stort ansvar för att förbereda sig inför en översvämning.

Räddningstjänsten agerar enbart om det finns fara för människors liv eller om samhällsviktiga funktioner är i riskzonen.

– Det går inte att säga att det blir problem vid en viss nivå, vindarna påverkar till exempel mycket. Därför har vi viss uppsikt nu, säger Emma Nordwall.

Regn och blåst är alltså ingen bra kombination.

– Men förra helgens storm gav inte så stor påverkan som vi trodde, konstaterar Emma Nordwall.

Hörlingeån svämmar över när vattenståndet stiger.
Hörlingeåns höga flöde har lett till att vattnet tagit sig andra vägar, här i vad som ser ut som gamla åfåran vid Finja. Almaån har ännu inte börjat rinna åt fel håll.

Inför julhelgen varnades också för regn och storm, men det blev inte mycket av det.

Almaån, som är Finjasjöns enda utlopp, rinner än så länge åt rätt håll. Det händer att den vänder när flödet blir högt från Hörlingeån. Almaån förvandlas då också till ett tillflöde och översvämningsläget kan snabbt bli kritiskt. Nu har istället en del av Hörlingeåns vatten sökt sig andra vägar och rinner i vad som ser ut som den slingrande åfåran före sjösänkningen.

Boende kring Finjasjön kan köpa plastsäckar för sand på brandstationen dagligen klockan 08-18 de kommande veckorna. Räddningstjänsten tillhandahåller dock inte sand.

Mer information finns på kommunens hemsida: https://www.hassleholm.se/nyheter/alla-nyheter/nyheter/2020-02-07-fortsatt-hog-vattenniva-i-finjasjon.html

Berit Önell

Vattnet närmar sig reningsverkets pumpstation vid östra Finjasjöstranden.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se