torsjö live vers2

Faran inte över vid Finjasjön

Faran inte över vid Finjasjön

Finjasjön steg åtta centimeter mellan måndagen och tisdagen. Parkeringsplatsen vid Tormestorps båthamn är sedan länge översvämmad.

Finjasjön steg åtta centimeter mellan måndagen och tisdagen.

– Nivån har höjts, men läget är fortfarande inte alarmerande, säger räddningschef Emma Nordwall.

Dock väntas mer regn de närmaste dagarna och närboende uppmanas fortsatt vara observanta på översvämningsrisken.

Under helgens regn och blåst noterades bara en centimeters höjning av vattennivån. På måndagen var nivån ytterligare en centimeter högre. Men på tisdagen hade det alltså hänt betydligt mer, trots att det inte regnat mycket varken under måndagen eller tisdagen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Jordvallen ska skydda husen vid hamnen.
Räddningschef Emma Nordwall. Foto: Privat

– Det blir en viss fördröjning, säger Emma Nordwall.

Det kan betyda att läget kommer att vara stabilt i ett par dagar även om det kommer mycket regn.

– Frågan är hur snabbt det rinner till. Vi får hoppas att det jämnar ut sig, säger Emma Nordwall.

Finjasjöns vattennivå uppmättes på tisdagen till 44,27 meter över havet.

SMHI:s klass 1-varning för höga vattenflöden gäller fortfarande i Skåne län utom Österlen. Det innebär att en väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

En särskild klass 1-varning är utfärdad för Helge å med biflöden. Varningen betyder höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. För Finjasjöns del ökar troligen risken för att Almaån, det enda utloppet, rinner baklänges eftersom vattnet måste vidare via Helge å.

Berit Önell

Avlopps- och dagvattenbrunnarna vid Sjörröd ligger nu i sjön.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se