torsjö live vers2

Inget toppenväder för naturen

Inget toppenväder för naturen

INSÄNDARE. I sin insändare med rubriken ”Klimatnödläge och toppenväder” har Ronny Larsson på sin promenad nöjet att inandas ”frisk” luft tillsammans med sin filosofiske hund. Undertecknad har också nöjet att vistas i stan och i naturen, men kan intyga att luften i vår stad inte kan rubriceras som särskilt frisk. Den innehåller på tok för mycket avgaser och andra partiklar som min näsa registrerar. Kanhända har Ronny Larsson förstört sina övre luftvägar med för mycket rökande och på så vis inte kan registrera den dåliga luften?

En studie hur det står till med luftens friskhet i Hässleholm kommer att göras och jag väntar med spänning på resultatet. För övrigt är det inte bara av godo att växtligheten ”luras” att sätta igång sitt spirande redan i januari-februari.

Jag ska inte närmare gå in på Ronny Larssons och för all del även Ernst Herslows insändare i ämnet. Deras klimatförnekelse har mer än en gång pulvriserats av Ulf Nilsson.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ronny Larsson skriver ”Nämnda parti (Miljöpartiet, min anmärkning) tycks inte heller kunna ta till sig att de för miljön och mänskligheten helt avgörande problemen inte i någon som helst avgörande grad är ”lokaliserade” till Sverige.” Om man resonerar som Ronny Larsson skulle alla nordiska länder inklusive Baltikum och för all del alla länder med mindre än 10 miljoner invånare inte behöva bry sig om hur mycket CO2 som släpps ut.

Jag ställer då frågan: hur många invånare ska ett land ha för att inte bry sig om hur mycket CO2 som släpps ut: 20, 30, 40, eller kanske 100 miljoner? Ronny Larsson blir svaret skyldig.

Om jag reflekterar lite över bilismens vara eller inte, kan man ställa frågan om den hade införts i dag, med vetskapen om att 1,34 miljoner människor världen över dör varje år i trafikolyckor och långt fler antas skadas. Detta blundar vi för så länge det inte drabbar en själv. Hur många som dör en för tidig död till följd av luftföroreningarna är det ingen som exakt vet. Här spelar givetvis alla andra föroreningar en stor roll.

En fråga som vi trots allt kan vara överens om är den ohämmade befolkningsökning som pågår. Trots det faktum vill alla kommuner i dagens Sverige öka sin folkmängd till förfång för miljön. Jag har inte uppfattat att någon vill minska den. Det är bara de länder som finns där långt bort i fjärran som ska minska sin.

Avslutningsvis kan jag också citera Ronny Larssons åberopande av Benjamin Disraeli: ”Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap”.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se