torsjö live

Höjd beredskap för översvämning

Höjd beredskap för översvämning

Den översvämmade Finjasjön närmar sig bostadshusen, här vid Sjörröd på onsdagen.

Efter att Finjasjön stigit hela 11 centimeter på ett dygn höjde Hässleholms räddningstjänst på onsdagen översvämningsberedskapen. Boende erbjuds nu att hämta gratis sand på parkeringsplatsen vid Björkvikens badplats.

– Vi skärper uppmaningen till de boende att vara förberedda, säger räddningschef Emma Nordwall.

Vattennivån var vid onsdagens mätning 44,38.

– Det har hänt mycket sedan igår, konstaterar Emma Nordwall.

Sedan i fredags har sjön stigit mer än 20 centimeter.

– Den har stigit stadigt hela veckan, med större stigning till idag, säger Emma Nordwall.

En hel del oroliga invånare har ringt räddningstjänsten de senaste dagarna.

Det höga vattenståndet får konsekvenser för både boende och natur. Avloppsledningar och brunnar vid Sjörröd ligger nu i sjön och pumpstationen är omringad av vatten. Maglekärrsbäcken, där Hässleholms reningsverk har sitt utlopp, svämmar över på den kommunägda åkern som besprutades mot ogräs i höstas. Det vanligaste ogräsbekämpningsmedlet glyfosat bör inte komma ut i vatten allls eftersom det är direkt giftigt för vattenlevande organismer. Kommunen arrenderar dock ut sina åkrar utan restriktioner för besprutning och gödsling.

Åkern som kommunen arrenderar ut vid reningsverket är till stor del översvämmad.

Emma Nordwall och andra från räddningstjänsten åkte på onsdagen runt i området för att bedöma läget. De konstaterade att vattnet nått fram till vallen vid Tormestorps båthamn.

– Det står vatten mot vallen nu. Det är inte mycket, men det når dit, säger Emma Nordwall.

Hon berömmer initiativet att lägga en vall på platsen.

– Det är bra att man tänkt på det. Det finns andra ställen där husen ligger precis vid vattnet nu, men inte så att vattnet är framme vid husfasaden ännu, säger hon.

Hon säger att rundturen visade att vägarna inte är påverkade än. Almaån rinner också åt rätt håll fortfarande.

– Det innebär att avrinningen från sjön funkar, säger hon.

Hörlingeån svämmar över sina bräddar, men vid räddningstjänstens inspektion på onsdagen rann Finjasjöns utlopp Almaån fortfarande åt rätt håll.

Ytterligare regn väntar i veckan och även i helgen. Emma Nordwall konstaterar att markerna är mättade och att vattnet därför inte rinner undan.

– Det känns bra varje gång man tittar ut och ser att det inte regnar, säger hon.

Kommunen informerar på sin hemsida om översvämningssituationen.

Berit Önell

Pumpstationen mellan Sjörröd och Ormanäs var på onsdagen omringad av vatten.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se