torsjö live

Klimatnödläge, miljö och bra promenadväder

Klimatnödläge, miljö och bra promenadväder

INSÄNDARE. På min dagliga morgonpromenad med min fyrbente hårige filosof Chip hade jag häromdagen nöjet att inandas frisk luft och i en om än svagt lysande sol i villaträdgårdarnas rabatter se tecken på den blomsterprakt som skall komma.

Av något ”kritiskt moment” eller nödvändigheten av att utlysa ”klimatnödläge” syntes inte ett spår. I vart fall inte i den del av Hässleholms kommun där Chip och undertecknad promenerade.

Då Dolores Öhman fortsatt inte tycks kunna skilja på begreppen klimat, miljö och väder finns anledning till klargörande. Detta inlägg uppmanas för övrigt också Ulf Nilsson att ta del av. Detta med anledning av det han skriver i Frilagt under rubriken ”Svar till Ronny Larsson om kommunalt klimatnödläge”. Just frågan om kommunalt klimatnödläge tycks för övrigt av någon anledning lysa med sin frånvaro i herr Nilsson text.

För tiotusen år sedan var vår kommun täckt av is. ”Klimatet” har sedan dess som bekant förändrats. Låt oss alla, förhoppningsvis också herr Nilsson, glädjas åt att vi idag kan gå ut, andas frisk luft och skåda den vackra naturen i vår kommun.

Med klimat kan menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över ”längre tidsperioder”.

Jordens klimat över längre tidsperioder har såvitt kan förstås påverkats av faktorer där mänskliga aktiviteter inte haft någon som helst betydelse. Skeenden av olika slag föranledda av exempelvis vulkanutbrott, jordaxelns lutning, solutbrott eller föremål från rymden som slagit ner på jorden har haft och kan komma att ha påverkan på jordens klimat.

Huruvida Dolores Öhman med sitt försök att utlysa klimatnödläge i vår snart grönskande kommun eller FN:s klimatpanel med sina härskaror av kostsamma experter tror sig kunna styra över ovan nämnda fenomen vet inte undertecknad men låt oss istället förflytta oss över till miljön.

Frågan uppstår om Miljöpartiet i klimathysterin tecken har lämnat miljöfrågorna bakom sig. Måhända brottas partiet med frågan om eventuell namnändring till klimatpartiet?

Miljö av franskans ”milieu”-genomsnitt (”mi”-mitt, ”lieu”-plats) tycks ha flera betydelser. För att ta Wikipedia till hjälp talas där om att miljö (omgivning) kan syfta på samlingen av alla levande och icke-icke levande föremål på jorden. Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter, eller andra organismer.

Miljöförstöring skulle således kunna hänföras till mänsklig verksamhet som förstör eller skadar omgivningen. Människan och denna arts ohämmade tillväxt synes således vara ett högst påtagligt hot mot samlingen av alla levande och icke-levande föremål på jordklotet.

Denna fråga har undertecknad berört i andra sammanhang varför vi återvänder till Miljöpartiet och partiets sätt att med skrämseltaktik försöka vinna uppmärksamhet. Nämnda parti tycks inte heller kunna ta till sig att de för miljön och mänskligheten helt avgörande problemen inte i någon som helst avgörande grad är ”lokaliserade” till Sverige. Ni gör dessutom sken av att bara vi ”späker oss” tillräckligt här hemma i Sverige löser vi nämnda problem. Detta beteende är bedrägligt och i högsta grad klandervärt.

Sorgligt för Sverige är att ni miljöpartister än en gång kunnat er fram till regeringstaburetterna. Detta, herr Nilsson, skedde som bekant med hjälp av makthungriga socialdemokrater. Att dessutom Miljöpartiet gjorde ett katastrofval gör inte saken bättre.

Låt oss till sist begrunda Benjamin Disraeli:

– Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap. –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se