torsjö live vers2

Oklart om kommunen ska köpa kolloplatser i Magnarp

Oklart om kommunen ska köpa kolloplatser i Magnarp

När HSB Skåne nyligen köpte Magnarpskolonin av Hässleholms kommun erbjöds kommunen att få fortsätta att köpa platser på sommarkollo. Men ingen har hört av sig från kommunen och när HSB kontaktat de berörda förvaltningarna har ingen kunnat svara. HSB har nu frågat kommunstyrelsen om det finns intresse.

Den nya ägaren planerar som utlovat sommarkollo redan i år. Tre veckor ska det bli.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Försäljningen av Magnarpskolonin blev klar när köpeavtalet godkändes av kommunfullmäktige i januari. Den nya ägaren HSB Skåne, som under sju år drivit sommarkollo på anläggningen i samarbete med kommunen, planerar att återuppta kolloverksamheten redan i år.

– Kommer Hässleholms kommun att vilja köpa ett antal platser till kollot? Har ställt frågan till förvaltningarna i Hässleholms kommun, men ingen vet något, skriver Anne Siivola, bosocial chef på HSB Skåne, i ett mejl till kommunledningen.

Hon förklarar att det tidigare var fritidsförvaltningen som köpte platser.

– Vi behöver ha besked för att kunna lägga ut rätt information när ansökningshandlingarna kommer ut på vår hemsida, skriver hon.

Hon erbjuder sig också att ställa upp på ett möte för att berätta mer om hur HSB planerar och tänker kring verksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har svarat på mejlet.

– Beträffande din fråga om kommunen önskar platser för kommande sommar har jag bett vår kommundirektör, Bengt-Arne Persson, att stämma av med våra förvaltningschefer och därefter återkomma till dig med besked, skriver han till HSB Skåne.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se