torsjö live vers2

Kris för reningsverket – kan inte längre mäta vattennivån

Kris för reningsverket – kan inte längre mäta vattennivån

När översvämningsläget vid Finjasjön blir alltmer kritiskt upphör plötsligt mätningarna av vattennivån. Reningsverket i Hässleholm påverkas nu så att mätningarna inte längre kan utföras. Ett telefonmöte hölls på fredagen mellan räddningstjänsten, tekniska förvaltningen och kommunens säkerhetsavdelning. Räddningstjänsten ska nu undersöka om mätningarna kan göras manuellt.

Räddningschef Emma Nordwall betonar att situationen är kritisk och uppmanar alla närboende att ta sitt ansvar på allvar.

– Det är läge att förbereda sig, det kommer att fortsätta att regna minst en vecka till, säger hon.

Personal vid reningsverket stängde på torsdagseftermiddagen luckan som hindrar vatten från sjön att rinna baklänges in i verket via den så kallade tuben där vatten vid behov kan ledas ut. Pumpar håller nu undan vattnet från gården vid verket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Området kring reningsverket i Hässleholm är översvämmat. Trots den nya vallen som ska skydda anläggningen står det nu klart att mätningarna av Finjasjöns vattennivå inte längre kan utföras på grund av påverkan från översvämningen.

Emma Nordwall fick på fredagsmorgonen inte den sedvanliga uppdateringen av vattennivån från Hässleholms vatten. Vid förmiddagens möte fick hon veta att mätningarna inte längre utförs. Den sista gjordes på onsdagskvällen då 44,45 meter över havet uppmättes.

Emma Nordwall har inte fått information i detalj om vad det är som gör att mätningarna inte fungerar längre.

– Det vi fick veta var att det har kommit till en nivå där de inte längre kan mäta med sina system, berättar hon.

Räddningschef Emma Nordwall anser det viktigt att mätningarna av Finjaasjöns vattennivå fortsätter. Foto: Privat

Hon anser det viktigt att mätningarna fortsätter.

– Det viktiga för oss är inte att få en exakt nivå utan att följa utvecklingen. Vi behöver också ha en gemensam lägesbild, säger hon.

Hon förklarar att det därför behövs en referenspunkt.

– Däremot hur kritiskt det är och vilka åtgärder som behöver vidtas får bedömas utifrån hur samhällsviktiga funktioner påverkas, säger hon.

Reningsverket är en sådan funktion som nu berörs. Vilka effekter det får kan Emma Nordwall inte svara på. Frilagt söker ansvariga på Hässleholms vatten.

Fredagens samverkansmöte var det första om årets översvämning. Deltagarna var, förutom Emma Nordwall, Tord Sonander från Hässleholms vatten, Ronny Nilsson från tekniska förvaltningen samt Kajsa Hermansson och Calle Alm från säkerhetsavdelningen.

Parterna har haft daglig mejlkontakt en tid. Trots det kom det som en överraskning för Emma Nordwall att mätningarna upphörde.

Vid mötet gjordes också en allmän avstämning. Emma Nordwall berättar att folk nu börjat komma för att fylla sandsäckar på parkeringen vid Björkvikens badplats. Plastsäckar kan köpas på brandstationen.

– Men fortfarande får jag samtal där det framgår att boende inte läst vår information på kommunens hemsida. Alla borde informera sig, kontakta sitt försäkringsbolag med mera. Räddningstjänsten ska egentligen inte kontaktas i förebyggande syfte. Man har ett stort egenansvar, säger hon.

När det gäller fara för liv och hälsa eller samhällsviktiga funktioner är det däremot viktigt att kontakta räddningstjänsten, direkt på 0451-26 80 26, vid mindre akuta ärenden, eller 112, om det är akut.

– Vi vill gärna att människor hör av sig om de ser något som är samhällspåverkande, säger Emma Nordwall.

Mindre akut kan till exempel gälla om vattnet når elskåp, vilket skulle kunna leda till allvarlig fara, eller om elledningar hänger ner. Vägar som undermineras kan vara en annan fara.

– Om man inte får tag i oss är det bäst att ringa 112 och alltid när det kan vara fara för liv, exempelvis om en bil skulle fastna i ett kritiskt läge, säger Emma Nordwall.

Berit Önell

Uppdatering fredag eftermiddag 21 februari:
Kl 14.25 meddelade Emma Nordwall att Hässleholms vatten lyckats göra en ny mätning av vattennivån. Den låg då på 44,53 meter över havet. Från och med lördag tar räddningstjänsten tills vidare över ansvaret för mätningarna som kommer att ske manuellt en gång per dag.

– Det blir enligt tidigare system och vi bedömer att det ska fungera nu också. Men vi kommer att ha en förnyad kontakt med Hässleholms vatten i helgen. Vi får se hur det utvecklar sig, kanske kan de mäta igen, men vi har ansvaret, säger Emma Nordwall.

De manuella mätningarna har sedan 1980 gjorts från bron över Tormestorpsån vid båtklubbens stuga i Tormestorps båthamn. Hässleholms vatten har gjort digitala mätningar.

Uppdatering lördag 22 februari:
Finjasjöns vattenstånd uppmättes i morse till 44,60. Mätningen gjordes med manuell mätsticka av räddningstjänsten från bron vid båtklubben. Översvämningsläget har förvärrats betydligt på flera ställen kring sjön. Vattennivån tycks dock ha fluktuerat något under dagen. Vad det beror på är okänt, men det har blåst kraftigt och även flödet i Almaån kan påverka. Hörlingeån svämmar nu över ut på åkrarna.

Hörlingeån vid Finja på lördagen.


EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se